Otvoreno pismo predsjedniku Nadzornog odbora:Tko će odgovarati za sklapanje štetnih Ugovora u Jadranu d.d.???

22.02.2018.

O T V O R E N O  P I S M O

PREDSJEDNIKU NADZORNOG ODBORA
JADRAN d.d. Crikvenica
G. Ivo Bašić

Tko će odgovarati za sklapanje štetnih Ugovora u Jadranu d.d.???

Poštovani,

U vrijeme kada je bilo poznato i javno objavljeno na web stranicama CERP-a da su mirovinski fondovi PBZ Croatia osiguranje i ERSTE PLAVI dali obvezujuću ponudu za kupnju dionica Jadrana d.d.; kada se znalo da je njihova ponuđena cijena za gotovo 6 milijuna veća od početne utvrđene cijene; da su se u obvezujućoj ponudi ponuditelji, odnosno mirovinski fondovi obvezali, sukladno pozivu, izvršiti dokapitalizaciju u iznosu od 200 mln kuna u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, Nadzorni odbor Jadrana d.d. čiji ste vi predsjednik je, na temelju Odluke UV CERP-a, a na temelju prijedloga Ministarstva turizma KLASA: 334-05/17-05/8, Urbroj: 529-04-18-7 od 19. siječnja 2018. godine, jednoglasno za predsjednika Uprave Jadran d.d. imenovao Peru Matića, a Mariju Galjanić Sovar za članicu Uprave.
I ne bi to bilo zabrinjavajuće da Ugovori s novom Upravom nisu sklopljeni na 4 godine i da nisu, barem se tako nagađa, ugovorene milijunske otpremnine u slučaju prijevremenih raskida takvih Ugovora. Vjerovali smo da postoji dogovor između dosadašnjih i budućih vlasnika Jadrana d.d., tj. između Ministarstva državne imovine, odnosno Ministarstva turizma i mirovinskih fondova koji su dali obvezujuće ponude. Međutim, na upit SIKD-a od 15.02. 2018. koji je upućen Ministru državne imovine Goranu Mariću te predstavnicima mirovinskih fondova koji su dali obvezujuću ponudu g. Dubravku Štimcu i g. Petru Vlaiću, predstavnici mirovinskih fondova već drugi dan odgovorili su „kako im je u interesu da kada stupe u posjed dionica u vrlo kratkom roku uspostave primjerenu strukturu upravljanja Jadranom", te da su već Vama, kao predsjedniku Nadzornog odbora uputili dopis „da poduzmete sve potrebno za što ranije sazivanje skupštine Društva kako bi se postavio novi Nadzorni odbor", a zatražili su i da "Društvo do postavljanja novog Nadzornog odbora ne preuzima nikakve obveze niti poduzima aktivnosti koje bi mogle imati posljedice na buduće poslovanje Društva, osim onih koje su nužne za dnevno poslovanje". Naglašeno je da pri tome misle na „aktivnosti u domeni kadrovskih poslova, preuzimanja budućih obveza prema dobavljačima i slično".

Ministar državne imovine g. Goran Marić provodi sve ono što nam je ranije najavljivao vezano za privatizaciju Jadrana d.d.; rekao je da privatizacija Jadrana ide dalje unatoč silnim pritiscima, a kako prenose mediji, tvrdi da njegovo ministarstvo nema veze sa skandaloznim imenovanjima nove Uprave Jadrana uoči prodaje tvrtke. Mi kao Sindikat nemamo razloga da ne vjerujemo njegovim riječima.

Zar je moguće da ste onda samoinicijativno, bez striktnih pisanih uputa predstavnika vlasnika, imenovali novu Upravu Jadrana na 4 godine? Zar je moguće da su točne priče da ste s njima sklopili ugovore, u kojima su ugovorene milijunske otpremnine u slučaju prijevremenog raskida Ugovora? Jer, ako je to tako, onda imamo pravo sumnjati da se radi o organiziranom poduhvatu sa ciljem da se na teret Jadrana d.d. iz izvuku milijunski iznosi na ime otpremnina, a tada će SIKD pozvati državno odvjetništvo i Uskok da se to preispita.

Gospodine Bašiću,
da li ste upoznali Upravu Jadrana d.d. sa zahtjevima novih vlasnika da bilo kakve Odluke, osim onih na bazi dnevnog poslovanja, nisu prihvatljive? Pitamo zato jer nova Uprava postavlja na razne funkcije nove ljude, mijenja organizaciju Društva, odnosno svojim postupcima i Odlukama stvara nove obveze Jadranu koje bi u konačnici mogle dovesti i do umanjenja vrijednosti Društva.
Najrelevantnija ste osoba uz ostale članove Nadzornog odbora koji u ovom trenutku predstavljaju trenutnog vlasnika Jadrana d.d. i kao takva najodgovornija osoba za sve aktivnosti koje se provode u Jadranu d.d. pa ćemo, u slučaju stvaranja obveza prema Društvu,
a koje bi mogle utjecati na položaj radnika Jadrana d.d. zatražiti da nastale obveze (koje uključuju i moguće otpremnine) odgovarate kao članovi Nadzornog odbora svojom imovinom.

S poštovanjem,

Predsjednik Sindikata:

Bruno Bulić

Na znanje:
- članovi Nadzornog odbora
- Predsjednik Vlade RH – g. A. Plenković
- Ministru državne imovine RH - g. Goran Marić
- Ministru turizma RH - g. G. Capelli
- Ravnatelju CERP-a - g. M. Plećaš

Dodatak Kolektivnom ugovoru za ustanove kulture u Pazinu

logo poupazin

Potpisane su druge izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina koji obuhvaća Pučko otvoreno učilište Pazin, Gradsku knjižnicu Pazin i Muzej Grada Pazina.

Ovime je i ovaj Kolektivni ugovor izjednačen s onima koji se primjenjuju u ustanovama čiji je osnivač Grad Pazin. Odnosi se to na rok primjene, odnosno da i ovaj Kolektivni ugovor bude na neodređeno vrijeme te na pravo roditelja na dar djetetu povodom dana Sv. Nikole, bez ograničenja da radnik bude nositelj zdravstvenog osiguranja djeteta.

Očekuju povećanje plaća

hr-pn fa

Radnici Općinskog vijeća Fažane očekuju da se usvajanjem Odluke o novim koeficijentima za 20% na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća realizira dogovor s načelnikom o povećanju plaća i stalnog mjesečnog dodatka sa 300 na 600 kuna. Temeljem odluke sindikalne podružnice od 16. veljače ove godine u današnjem dopisu SIKD-a načelnik je pozvan da dogovoreni prijedlog iznese na Općinskom vijeću. 

Otezanje procedure nije interes radnika

Predsjednik odbora za predškolski odgoj SIKD-a Rajko Kutlača upozorio je danas, 21. veljače, predsjednika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Borisa Plešu na činjenicu da još uvijek nije pokrenuto utvrđivanje reprezentativnosti sindikata koji djeluju u pulskim dječjim vrtićima DV Pula, Mali svijet i Rin Tin Tin. SDLSN, naime, nije prihvatio prijedlog o potpisivanju sindikalnog Sporazuma za kolektivne pregovore, već se opredjelio za proceduru prethodnog utvrđivanja reprezentativnosti. Budući da ni nakon dva tjedna od takvog odgovora SIKD-u na stranicama Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti nije objavljen poziv sindikatima da dostave tražene podatke o članovima, s ocjenom da zasigurno nije u interesu radnika vrtića i članova sindikata da se odugovlači proces pregovora, predsjedniku SDLSN-a ponovo je predloženo potpisivanje sindikalnog sporazuma. U suprotnom, očekuje se da SDLSN odmah pokrene utvrđivanje reprezentativnosti kao što je najavio ili će to učiniti SIKD. Na upozorenje iz SIKD-a predsjednik SDLSN odmah je odgovorio da je SDLSN Povjerenstvu uputio zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti, što znači da bi ovih dana na stranicama Povjerenstva mogla osvanuti i objava poziva za dostavu podataka o članovima.  

Traže se kolektivni pregovori za DV "Vladimir Nazor" u Kastvu

logo vnk

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije odlučio je pokrenuti pregovaračku inicijativu radi sklapanja Kolektivnog ugovora za radnike u Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor" u Kastvu.
Dopis s prijedlogom da se prvi pregovarački sastanak održi u jedanaestom tjednu ( od 11. do 17. ožujka) upućen je danas Gradonačelniku Kastva Mateju Mostarcu, kao osnivaču ove predškolske ustanove. Prema sindikalnom prijedlogu na prvom pregovaračkom sastanku potpisao bi se Protokol o pregovorima koji će Sindikat dostaviti poslodavcu početkom ožujka, do kada će biti dostavljen i prijedlog teksta Kolektivnog ugovora.