Sindikalna božićnica

Članove SIKD u Valamar Rivieri iz Poreča zasigurno će obradovati "blagdanska" odluka njihove sindikalne podružnice. Na jučerašnjem sastanku Izvršnog odbora sindikalne podružnice "Valamar Riviera" Poreč, naime, dogovoreno je da će se svim članovima Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije - destinacija Poreč dodijeliti novčani bon u iznosu od 250,00 kuna koji će moći iskoristiti u trgovačkom lancu Plodine. To će biti mali doprinos Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije blagdanskom darivanju. 

Završeni pregovori o visini božićnice u Valamaru Rivieri d.d. Poreč

bozicnice valamar
Za 4303 radnika Valamar Riviere u Poreču, Rapcu, Krku, Baškoj i Dubrovniku danas dogovorene božićnice od 400,00 do 1.700,00 kuna
Socijalni partneri su se složili da su prošlogodišnji kriteriji za dodjelu Božićnice dobri, da su se time ispunili dugogodišnji zahtjevi Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije da svi sezonski radnici koji su određeno vremensko razdoblje tijekom godine radili u Društvu ostvaruju pravo na božićnicu i da na taj način treba nastaviti i dalje. Zahtjeve da se visina božićnice poveća u skladu s povećanjem parametra poslovanja kompanije za prvih devet mjeseci poslodavac nije prihvatio, uz obrazloženje da je čak 676 radnika više u odnosu na prethodnu godinu ostvarilo pravo na božićnicu, a u tu namjenu poslodavac je osigurao čak 11% više sredstava. Gotovo 80% svih zaposlenih radnika ostvarit će pravo na božićnicu koja će se isplatiti 15. prosinca 2017.
Očekujući da će poslodavac biti izdašniji u pregovorima za povećanje plaće, a koji će uobičajeno započeti u drugoj polovici siječnja, sindikati su prihvatili isplatu božićnice, ovisno o odrađenim satima kako slijedi:
1. u neto iznosu od 1.700,00 kuna svim stalnim radnicima i radnicima koji su tijekom 2017. godine bili u radnom odnosu najmanje 10 mjeseci ( više od 1741 sati);
2. u neto iznosu od 1.400,00 kuna svim radnicima koji su tijekom 2017. godine bili u radnom odnosu najmanje 7 mjeseci ( od 1219 do 1740 sati).;
3. u neto iznosu od 600,00 kuna svim radnicima koji su tijekom 2017. godine bili u radnom odnosu najmanje 5,7 mjeseci ( od 1.000 do 1218 sati).
4. u neto iznosu od 400,00 kuna svim radnicima koji su tijekom 2016. godine bili u radnom odnosu najmanje 4,3 mjeseci ( više od 750 sati do 999 sati).
• Nadalje, svim radnicima koji su na dan 1. prosinca 2017. godine u radnom odnosu u Društvu pripada i prigodna nagrada za 2017. godinu u naravi – poklon bon u vrijednosti 400,00 kuna radnicima,
• a radnicima- roditeljima djece do navršene 15-te godine starosti koji su na dan 01.12.2017. godine u radnom odnosu kod poslodavca isplatiti će se i iznos od 600,00 kuna po djetetu.
Tako će ukupno, prema sadašnjim podacima, 4303 radnika ostvariti pravo na božićnicu, od čega oko 1750 u iznosu od 1.700,00 kuna, oko 1220 radnika ostvarit će božićnicu u iznosu od 1.400,00 kuna, dok će preko 1300 radnika ostvariti će pravo na božićnicu u iznosu od 600,00 kuna, odnosno 400,00 kuna.
Zaista se nadamo da će poslodavac, uvažavajuće dobre financijske rezultate ostvarene u ovoj godini i doprinos radnika ostvarenju impresivnih rezultata poslovanja, pokazat veću senzibilnost u pregovorima za povećanje plaća za narednu turističku sezonu, što bi uz povećanje plaće koje slijedi od 1. prosinca za 2% bio dodatni motiv i sezonskim radnicima da se ponovno vrate u Valamar Rivieru, ali i svim radnicima da iduće godine ponovno doprinesu ostvarenju rekordne rezultate.

Sastanak s ravnateljicama umaških vrtića

Na sastanku predstavnika Sindikata s ravnateljicama dvaju umaških dječjih vrtića, Duga i Girotondo, održanom u ponedjeljak 27. studenog, otvorene su teme koje se tiču djelovanja sindikalnih podružnica. Raspravljano je i o djelovanju radničkih vijeća u vrtićima, čije su funkcije temeljem Zakona preuzele sindikalne povjerenice te o međusobnim obvezama. Naglašeno je da poslodavac sa svim odlukama koje se tiču radno-pravnog statusa zaposlenika mora raspraviti s Radničkim vijećem, na jedan od tri predviđena načina: obavještavanjem, savjetovanjem ili suodlučivanjem. Ukoliko se ovi modeli suradnje ne provedu odluke poslodavca neće biti pravno valjane niti važeće. Također je skrenuta pažnja na obveze obavješćivanja radničkog vijeća o stanju i poslovanju Ustanove koje poslodavac mora provoditi svaka tri mjeseca, kao i obavješćivanja radnika na skupovima radnika koji se dogovorno organiziraju dva puta godišnje, u pravilnim vremenskim razmacima. Dogovoreno je da će se redovni skupovi zaposlenika u organizaciji Radničkog vijeća u pravilu održavati u veljači i kolovozu.
Sindikat je ravnateljice upoznao s inicijativama koje će pokrenuti prema osnivačima po pitanju primjene Kolektivnog ugovora i poboljšanja materijalnog stanja radnika dječjih vrtića. Razmijenjena su i mišljenja o utjecaju uvođenja besplatnog vrtića na organizaciju posla, o problemu toplog obroka i predstojećim blagdanima.

U hotelu Omorika u Crikvenici održan Skup radnika Jadrana d.d. Crikvenica

hotel omorikajadran
Na Skupu radnika koji je održan 22.11.2017. direktor Društva Jadran d.d Dino Manestar  upoznao je prisutne s ostvarenim rezultatima poslovanja, postignutoj nagodbi s vjerovnicima, ali i s procesom privatizacije koji je u tijeku. Na poziv za upućivanje pisma namjere za prodaju Jadrana pristigle su 22 ponude, a u tijeku je i utvrđivanje uvjeta prodaje. Prema utvrđenoj dinamici, do konca godine CERP bi trebao utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.
Direktor je odgovarao i na pitanja radnika koje je čitao predsjednik RV.
Skupu se obratila i i Marina Cvitić, predsjednica Odbora za turizam SIKD-a koja se osvrnula na gorući problem turizma, a to je nedostatak radnika. Za nedostatak radnika odgovornost snose sami poslodavci jer u prethodnim godinama ne samo da su se rješavali starijih radnika, nego nisu vodili brigu ni o uvjetima rada ni smještaja sezonskih radnika. Povećanje plaće moglo je biti daleko veće, međutim, poslodavci su mislili da će vječito na raspolaganju imati radnika po želji. Osvrnula se i na diskriminaciju radnika po osnovi priznavanja troškova smještaja i prehrane u bruto plaće, zbog čega domicilni radnici imaju niže naknade za zapošljavanje i doprinose za mirovinu. Predstavila je mjere koje Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije predlaže kako bi se problem nedostatka radnika riješio, a to su:

Opširnije:U hotelu Omorika u Crikvenici održan Skup radnika Jadrana d.d. Crikvenica

Skup u Lacromi Valamar u Dubrovniku

Lacroma valamar

Nakon skupova radnika na Krku, u Rapcu i Poreču, 27. studenog održan je i skup radnika u hotelu Valamar Lacroma u Dubrovniku. S rezultatima poslovanja koji su i više nego impresivni, radnike je upoznao direktor destinacije Dubrovnik. Naime, Valamar Riviera za devet mjeseci je ostvarila veće prihode i više noćenja kako u odnosu na budžet tako i u odnosu na prošlu godinu. Zadovoljni su i s ostvarenim rezultatima u destinaciji Dubrovnik, ocjenama gostiju, ali i s rezultatima ankete provedene među radnicima ( nazvanoj KKK) koji su dali srednju ocjenu od 3,8 (koja je na nivou prošlogodišnje).
Skupu se obratila i Marina Cvitić, predsjednica Odbora za turizam SIKD-a koja je naglasila kako je Valamar Riviera stabilna kompanija, koja vodi brigu o investicijama, a svake godine ima novih akvizicija, čime se povećava vrijednost kompanije vlasniku. Valamar brine i o svojim radnicima, kontinuirano se povećavaju materijalna prava, a socijalni dijalog sa poslodavcem korektan. Iako smatra da bi, plaće, posebno u kontekstu ostvarenih rezultata mogle biti i više. Ove godine dogovoreno je povećanje plaće od 1,5% od 1.6 i 2% koje će uslijediti s plaćom za prosinac. Svake godine aktualno je novo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, za stalne sezonske radnike; stipendiraju se učenici. Kritički se osvrnula na problem nedostatka radnika, za što odgovornost snose sami poslodavci jer su se u prethodnim godinama rješavali starijih radnika, nisu vodili brigu o uvjetima rada ni smještaju sezonskih radnika, a i povećanje plaće moglo je biti daleko veće. Međutim poslodavci su mislili da će vječito na raspolaganje imati radnika koliko god želi. Osvrnula se i na diskriminaciju radnika po osnovi priznavanja troškova smještaja i prehrane u bruto plaće, zbog čega domicilni radnici imaju niže naknade za zapošljavanje i doprinose za mirovinu. Predstavila je mjere koje Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije predložio kako bi se problem nedostatka radnika riješio, a to su:

Opširnije:Skup u Lacromi Valamar u Dubrovniku