Novo u pravnoj zaštiti članova

Temeljem iskazane potrebe za većom pravnom zaštitom članova s područja Primorsko-goranske županije SIKD je, početkom studenog, dogovorio suradnju s odvjetnicima Sanjom Boljun Šarunić i Igorom Šarunićem koji imaju odvjetnički ured u Rijeci, Đure Šporera 8. Članovima SIKD-a bit će u ovom Uredu, uz pojedinačnu punomoć i preporuku, odnosno zahtjev Sindikata, pružena sva potrebna stručna pomoć pred sudovima u ostvarivanju njihovih prava iz radnog odnosa. Sličnu suradnju Sindikat, inače, ima već više godina s još dva odvjetnička ureda na području Istarske županije. I za područje Rijeke postojala je suradnja s jednim odvjetničkim uredom, ali je ona suglasno bila prekinuta pa se tražila zamjena.

Izbori za prvo Radničko vijeće u DV "Vladimir Nazor"

djecji vrtic vladimirnazor

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, 23. studenog ove godine, podnio je Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća u Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor" Kastav. Slijedi, sukladno Zakonu, sazivanje Skupa radnika i imenovanje Izbornog odbora koji će voditi daljnji postupak izbora.

Inicijativa za pregovore u Plavoj laguni

plava laguna

Pregovarački odbor SIKD-a i STUH-a pokrenuo je 23. studenog 2017. godine inicijativu za kolektivne pregovore u Plavoj laguni. Iako je bilo uobičajeno da proces kolektivnog pregovaranja u ovom Društvu krene početkom godine za iduću godinu, zbog najavljene statusne promjene, odnosno pripajanja Istraturista Plavoj Laguni, u sindikatima su procijenili potrebnim te su zatražili da pregovori započnu čim prije, kako bi dogovorili zajedničke smjernice, odnosno prava radnika koja bi bila istovjetna za sve radnike, neovisno u kojoj destinaciji radili. Naime, dosadašnja prava su neujednačena, kako u pogledu ostalih materijalnih prava (regres, božićnica, nagrade za lipanj i srpanj) tako i plaća za ista radna mjesta pa je potrebno ujednačavanje.
Nažalost, zbog stagniranja plaća u Plavoj Laguni u posljednjih 8 godina, u odnosu na ostale turističke kompanije u okruženju, potrebno je razmišljati i o značajnijem povećanju osnovne plaće, kako bi Plava Laguna bila kao nekad vodeća turistička kompanija ne samo po ugovorenim materijalnim pravima iz Kolektivnog ugovora, već i po plaćama. U sindikatu vjeruju da poslovni rezultati za 2017., kao i očekivanja za 2018 to i omogućuju, a smatraju da je to i preduvjet za privlačenje sezonskih radnika za iduću godinu. Dosadašnja pažljiva kadrovska politika, gdje je veći dio radnika bio upravo stalnog karaktera, pokazala se izuzetno dobrom i Plava Laguna je možda, u odnosu na druge kompanije, manje osjetila nedostatak kadrova tijekom sezone. Za sindikate poželjna politika, u smislu zapošljavanja na neodređeno vrijeme, neodređeno vrijeme za sezonske radnike, te stalne sezonske radnike i dalje je prisutna u Plavoj Laguni i zasigurno će biti motivirajući faktor da se radnici odluče za rad u ovoj kompaniji. Međutim, glavni motiv zasigurno je plaća i u tom smislu potrebno je iznaći način za znatnije povećanje plaće.

Ponovo višak u ITV-u

itv mostrasa

Višak radnika - postignut dogovor oko otpremnina

Objedinjavanje zajedničkih funkcija dviju tvrtki u vlasništvu istog vlasnika ITV-Murexina iz Mosta Raše i Baumita iz Zagreba, nakon nekoliko mirnih godina, ponovo je radnike i Sindikat suočilo s problemom viška radnika. Ovaj put uzrok nije restrukturiranje zbog lošeg poslovanja, već organizacijski razlozi. U ITV-u je utvrđen višak od 15 radnika, najviše iz administrativnog dijela. Kako se većinom radi o radnicama u dobi s kojom u svojoj struci teško mogu naći zaposlenje, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije s Upravom Društva pregovarao je o načinu zbrinjavanja tih radnika, kao i o visini otpremnina.
Iako je Kolektivnim ugovorom utvrđena otpremnina znatno veća od zakonske, odnosno 1/2 polovina plaće za svaku godinu staža, maksimalno 12 plaća (po Zakonu 1/3 plaće maksimalno 6 plaća), upravo iz razloga što se radi o skupini radnika većinom starije životne dobi (poslije 50-te), dogovorena je otpremnina u visini 60% prosječne plaće radnika za svaku neprekidnu godinu staža kod poslodavca, maksimalno 14,4 plaća, što je za 20% više u odnosu na ugovorenu Kolektivnim ugovorom. Naknadno će se dogovoriti koji će se mjeseci ubrajati kod obračuna otpremnine jer bi mali fond sati u veljači mogao utjecati na visinu otpremnine, što nije u interesu poslodavca. Radnicima pripada otkazni rok u skladu s Kolektivnim ugovorom, ovisno o neprekidnom radu kod poslodavca, od dva tjedna do 4 mjeseca, a počinje teći od uručivanja odluke o otkazu radnicima. Odluke o otkazu radnicima će se uručiti nakon očitovanja Radničkog vijeća, odnosno do konca studenog 2017. Radnicima će pripasti, neovisno o vremenu prestanka radnog odnosa, i pola godišnjeg odmora za 2018. godinu, a ne razmjerni dio kako je zakonom predviđeno, ili će mu biti plaćena naknada za neiskorišteni godišnji odmor.
U razgovorima o načinu i uvjetima prestanka radnog odnosa, direktor Društva pokazao je veliko razumijevanje i socijalnu osjetljivost. Nažalost, u Sindikatu se boje da proces neće biti zaustavljen s ovim viškom radnika. Izvjesno je da će se još godinu dana proizvodnja odvijati na obje lokacije, tj. u Siraču i Mostu Raši. Što će biti kasnije odlučit će vlasnik pa stoga sindikalna aktivnost neće stati na ovome.
Pregovori za povećanje plaće
Dogovoreno je da će se u tjednu od 11. do 15. prosinca održati pregovori o visini božićnice, odnosno 13. plaće, ali i o povećanju plaća za 2018. godinu. Novi Kolektivni ugovor uključit će sve dosadašnje anexe i revidirani Tarifni prilog u skladu s novom organizacijom.

O restrukturiranju Uljanika

uljani logopula
Prema zaključku sa sastanka predstavnika sindikata i radničkih vijeća s Upravom Uljanika održanog 14.11.2017. godine na temu stanja u Uljanik grupi i restrukturiranju, danas je u Puli,  u nešto širem sastavu ( svi članovi izvršnih odbora sindikata, radničkih vijeća, uže vodstvo brodogradilišta), održan još jedan sastanak na istu temu. O svemu će radnici također biti neposredno informirani na skupovima koji će se sazvati nakon usuglašavanja rješenja na državnoj razini, a očekuje se da to bude u sljedećih mjesec dana.

Nakon uzbune u javnosti, izazvane sumnjom saborske zastupnice Strenja Linić u poslovanje Uljanik grupe, u Uljaniku je 14. studenog održan sastanak predstavnika sindikata i radničkih vijeća s Upravom Uljanika kojem je tema bila stanje u Društvu. Predstavnici sindikata i predsjednici radničkih vijeća, osim o aktualnom  problemu isplate plaće u jednom dijelu zbog podmirenja dijela obveza prema kooperantima i dobavljačima,  informirani su tada po prviput o namjeri restrukturiranja brodogradilišta Uljanik. SIKD je informacije sa sastanka potom prenio svojim izvršnim odborima koji djeluju u Puli, ali i zatražio da se organizira širi sastanak kojem će, uz sindikalne predstavnike, prisustvovati i svi članovi radničkih vijeća te rukovoditelji. Zaključci SIKD-a bili su da se sastanak treba održati do ovog petka, dok bi se u sljedećem kraćem periodu morali organizirati skupovi radnika, gdje će Predsjednik Uprave izravno radnicima predočiti planove restrukturiranja.
Isplata plaće u dva dijela ( osim trećemajcima kojima je isplaćena u jednom dijelu), inače,  već drugi puta ove godine, opravdano kod radnika izaziva zabrinutost i pitanje o sindikalnim aktivnostima po tom pitanju. Po Kolektivnom ugovoru plaća se mora isplatiti najkasnije do 15. u mjesecu te, u slučaju zakašnjenja isplate plaće više od 5 dana, sindikat može organizirati industrijske akcije. Poslodavac je obećao da će drugi dio plaće bit isplaćen do kraja tjedna, što je objavljeno i u medijima. U protivnom, sindikatima je obaveza reagirati i, u skladu sa zakonom, SIKD će to i učiniti.