Potpisan Aneks KU za Zračnu luku Pula

zracnaluka pula

Sindikati i poslodavac Zračne luke Pula, nakon višemjesečnih kolektivnih pregovora, uspjeli su riješiti prijepore i postići dogovor. Od 01.04.2018. primjenjivat će se novi Tarifni prilog s novodefiniranim odnosima unutar Društva. Pregovori su se odužili jer sindikatima nije bio prihvatljiv početni prijedlog poslodavca koji bi bio, kroz drastičnu promjenu koeficijenata samo za neka radna mjesta, znatno narušio postojeće odnose. Pregovarački timovi ipak su pronašli kompromisno rješenje koje će radnicima Zračne luke osigurati veće plaće. Aneks Kolektivnom ugovoru potpisan je 28. veljače.

Poziv na sindikalno jedinstvo za Uljanik

tportal uljanik

Da li je razdoblje kroz koje upravo prolazi Uljanik, u očekivanju restrukturiranja i diversifikacije, vrijeme za otvaranje novih kolektivnih pregovora? Nije - stoji u odgovoru SIKD-a Jadranskom sindikatu. S posebnim naglaskom potrebe da se kolektivnim ugovorom odrede odnosi i u TESU i Brodoopusu, Jadranski sindikat, naime, poslao je krajem prošlog tjedna na adrese svih Uljanikovih sindikata pregovaračku inicijativu, u kojoj zagovara i utvrđivanje nove reprezentativnosti za pregovore. SIKD je suglasan da se na razini oba spomenuta poduzeća primjenjuje postojeći Kolektivnih ugovor za Grupu Uljanik. Primjena, međutim, ne znači i potrebu novog KU za Uljanik koji je tek nedavno sklopljen i aneksiran. Neizvjesna budućnost brodogradnje, predstojeća događanja i previranja kroz Uljanikovo restrukturiranje, diversifikaciju djelatnosti, organizacijske promjene kroz razdvajanja i spajanja raznih društava, moguće viškove od preko 1000 radnika nameću druge prioritete kako poslodavcu tako i sindikatima koji, prije svega, trebaju zbiti redove i zauzeti zajednička stajališta u obrani interesa radnika i njihovih prava. Po mišljenju SIKD-a jedini pregovori i razgovori koji su sada važni su oni koji se tiču budućnosti Uljanika i uljanikovaca. S apelom na jedinstvo aktivnosti svim sindikatima upućen je poziv za zajednički sastanak na ovu temu 06. ožujka ove godine.

Predsjednik SIKD-a Bruno Bulić reagirao je na otvoreno pismo Eduarda Andrića o „partikularnim interesima u Jadranu d.d. Crikvenica“.

28377862 812432245608378 4519210412419118193 n

Predsjednik SIKD-a Bruno Bulić reagirao je na otvoreno pismo Eduarda Andrića o „partikularnim interesima u Jadranu d.d. Crikvenica“. 
Reagiranje je poslao Novom listu koji je otvoreno pismo objavio, ali i predsjedniku Nadzornog odbora Ivi Bašiću, te predsjedniku UV Cerpa i ministru državne imovine Goranu Mariću, kao i članovima RV Jadrana, te sindikalnim povjerenicima u Jadranu. Reagiranje prenosimo u cjeosti:

„Poštovani kolega Andriću,
nisam želio komentirati Vaš dopis koji mi je upućen 20.02.2018. godine, ali objava istog u medijima vezano za našu objavu na facebook profilu, zaslužuje i moje reagiranje, sve sa ciljem da čitatelji i javnost mogu objektivno procijeniti cjelokupnu situaciju.

Iako pretpostavljam da vam je jako dobro poznata situacija u Jadranu d.d. Crikvenica, želio bi Vas za svaki slučaj podsjetiti na kronologiju događanja u Jadranu d.d.:
- 15. siječnja 2018. godine u postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju dionica Jadrana d.d. pristigla je jedna obvezujuća ponuda i to mirovinskih fondova PBZ Croatia osiguranje d.d. i Erste plavi mirovinski fondovi, koja u potpunosti udovoljava uvjetima natječaja, odnosno za 9 milijuna kuna je ponuda veća u odnosu na objavljeni natječaj;
- 17. siječnja 2018. godine ističe četverogodišnji mandat bivšem predsjedniku Uprave; 
- 23. siječnja 2018. godine na temelju odluke UV CERPA, a po prijedlogu Ministarstva turizma, Nadzorni odbor Jadrana d.d. za predsjednika Uprave Jadrana d.d. imenovao je Peru Matića, a za člana Uprave Mariju Galjanić Sovar;
- 08. veljače 2018. godine UV CERP-a donosi odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude mirovinskih fondova za kupnju dionica Jadrana d.d. Crikvenica;
- 08. veljače 2018. godine Uprava Društva dostavlja Radničkom vijeću prijedlog nove organizacije, a koja se temelji na razdvajanju PC i povećanju broja direktora;
- 14.veljače 2018. godine održava se sjednica RV Jadrana d.d. u kojem predstavnici SIKD-a daju mišljenje Radničkom vijeću da bi trebalo dati negativno očitovanje na prijedlog izmjene organizacije i sistematizacije, da bi sa svojim negativnim očitovanjem, odnosno namjerama poslodavca, Radničko vijeće trebalo upoznati kako CERP, kao dosadašnjeg formalnog vlasnika, tako i budućeg vlasnika odnosno mirovinske fondove. Zatražiti od jednih i drugih da se formalno odrede prema sadašnjoj Upravi, odnosno promjenama u organizaciji koje Uprava predlaže i da o tome obavijeste Radničko vijeće i Sindikate. To iz razloga da se u slučaju da CERP i mirovinski fondovi (sadašnji i budući vlasnici), ne podržavaju bilo kakve organizacijske promjene, Radničko vijeće ne bude suučesnik u šteti koja bude nastala promjenama u organizaciji. SIKD je predložio da Radničko vijeće upozori poslodavca, a o tome da obavijestiti i vlasnike (sadašnjeg i budućeg) o mogućim nepravilnostima gdje je prema neslužbenim saznanjima došlo do zapošljavanja određenih osoba na nepostojeća radna mjesta koja nisu predviđena dosadašnjom organizacijom, da su neki radnici 08.02. potpisali ugovore o radu s primjenom od 17. veljače za radna mjesta koja se imaju namjeru uvesti novom organizacijom, što je protivno Zakonu. 
- Radničko vijeće na navedenoj sjednici, sa 3 glasa STUH-ovih predstavnika (od mogućih 5) odbacuju obrazloženje SIKD-a, 
- pa SIKD 15. veljače upućuje dopis sadašnjim (CERP) i budućim vlasnicima (Mirovinski fondovi) u kojem traži odgovore da li je Uprava usuglašena između sadašnjih i budućih vlasnika, da li Uprava ima ovlaštenja provoditi novu organizaciju, te tko će snositi odgovornost i moguću štetu za navodno velike ugovorene otpremnine Uprave
- Iz odgovora predsjednika Uprave mirovinskih fondova od 16. veljače nedvosmisleno je rečeno da nova Uprava nije usuglašena, da će novi vlasnici postaviti svoju strukturu upravljanja, da do postavljanja novog nadzornog odbora ne žele da Uprava poduzima bilo kakve aktivnosti koje bi utjecalo na buduće poslovanje, osim nužnih za dnevno poslovanje, te da su o svemu izrečenom obavijestili i predsjednika Nadzornog odbora. 
- Istog dana, znači 16. veljače 2018, SIKD je o navedenom odgovoru obavijestio sve članove Radničkog vijeća, napominjući da očekuje da će članovi RV još jednom razmisliti o tome kako će se očitovati prema poslodavcu o predloženoj organizaciji, odnosno upozorava ih da ne budu suučesnici nove Uprave koja radi protivno interesima novog vlasnika.
- Članovi RV iz redova STUH-a, predsjednik RV Branislav Dimitrijević, član Ivan Blažević ujedno i sindikalni povjerenik STUH-a, te treća članica Sanja Medveščak koja je ujedno tada bila i članica NO, usprkos upozorenju SIKD-a, ne daju negativno očitovanje poslodavcu na prijedlog nove organizacije iako je rok očitovanja bio 16. veljače 2018.
- da još podsjetimo da je 07. veljače 2018. održan zajednički sastanak predstavnika sindikata koji djeluju u Društvu, Radničkog vijeća i Uprave Društva, te sam siguran da niste zaboravili odnos predsjednika Uprave prema predstavnicima SIKD-a, ali ni njegove riječi „da mu je namjera spriječiti ovu nepoštenu privatizaciju, te ukoliko do ovakve privatizacije dođe da će on spakirati svoje kufere i otići iz Hrvatske“.

Opširnije:Predsjednik SIKD-a Bruno Bulić reagirao je na otvoreno pismo Eduarda Andrića o „partikularnim...

Otvoreno pismo predsjedniku Nadzornog odbora:Tko će odgovarati za sklapanje štetnih Ugovora u Jadranu d.d.???

22.02.2018.

O T V O R E N O  P I S M O

PREDSJEDNIKU NADZORNOG ODBORA
JADRAN d.d. Crikvenica
G. Ivo Bašić

Tko će odgovarati za sklapanje štetnih Ugovora u Jadranu d.d.???

Poštovani,

U vrijeme kada je bilo poznato i javno objavljeno na web stranicama CERP-a da su mirovinski fondovi PBZ Croatia osiguranje i ERSTE PLAVI dali obvezujuću ponudu za kupnju dionica Jadrana d.d.; kada se znalo da je njihova ponuđena cijena za gotovo 6 milijuna veća od početne utvrđene cijene; da su se u obvezujućoj ponudi ponuditelji, odnosno mirovinski fondovi obvezali, sukladno pozivu, izvršiti dokapitalizaciju u iznosu od 200 mln kuna u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, Nadzorni odbor Jadrana d.d. čiji ste vi predsjednik je, na temelju Odluke UV CERP-a, a na temelju prijedloga Ministarstva turizma KLASA: 334-05/17-05/8, Urbroj: 529-04-18-7 od 19. siječnja 2018. godine, jednoglasno za predsjednika Uprave Jadran d.d. imenovao Peru Matića, a Mariju Galjanić Sovar za članicu Uprave.
I ne bi to bilo zabrinjavajuće da Ugovori s novom Upravom nisu sklopljeni na 4 godine i da nisu, barem se tako nagađa, ugovorene milijunske otpremnine u slučaju prijevremenih raskida takvih Ugovora. Vjerovali smo da postoji dogovor između dosadašnjih i budućih vlasnika Jadrana d.d., tj. između Ministarstva državne imovine, odnosno Ministarstva turizma i mirovinskih fondova koji su dali obvezujuće ponude. Međutim, na upit SIKD-a od 15.02. 2018. koji je upućen Ministru državne imovine Goranu Mariću te predstavnicima mirovinskih fondova koji su dali obvezujuću ponudu g. Dubravku Štimcu i g. Petru Vlaiću, predstavnici mirovinskih fondova već drugi dan odgovorili su „kako im je u interesu da kada stupe u posjed dionica u vrlo kratkom roku uspostave primjerenu strukturu upravljanja Jadranom", te da su već Vama, kao predsjedniku Nadzornog odbora uputili dopis „da poduzmete sve potrebno za što ranije sazivanje skupštine Društva kako bi se postavio novi Nadzorni odbor", a zatražili su i da "Društvo do postavljanja novog Nadzornog odbora ne preuzima nikakve obveze niti poduzima aktivnosti koje bi mogle imati posljedice na buduće poslovanje Društva, osim onih koje su nužne za dnevno poslovanje". Naglašeno je da pri tome misle na „aktivnosti u domeni kadrovskih poslova, preuzimanja budućih obveza prema dobavljačima i slično".

Ministar državne imovine g. Goran Marić provodi sve ono što nam je ranije najavljivao vezano za privatizaciju Jadrana d.d.; rekao je da privatizacija Jadrana ide dalje unatoč silnim pritiscima, a kako prenose mediji, tvrdi da njegovo ministarstvo nema veze sa skandaloznim imenovanjima nove Uprave Jadrana uoči prodaje tvrtke. Mi kao Sindikat nemamo razloga da ne vjerujemo njegovim riječima.

Zar je moguće da ste onda samoinicijativno, bez striktnih pisanih uputa predstavnika vlasnika, imenovali novu Upravu Jadrana na 4 godine? Zar je moguće da su točne priče da ste s njima sklopili ugovore, u kojima su ugovorene milijunske otpremnine u slučaju prijevremenog raskida Ugovora? Jer, ako je to tako, onda imamo pravo sumnjati da se radi o organiziranom poduhvatu sa ciljem da se na teret Jadrana d.d. iz izvuku milijunski iznosi na ime otpremnina, a tada će SIKD pozvati državno odvjetništvo i Uskok da se to preispita.

Gospodine Bašiću,
da li ste upoznali Upravu Jadrana d.d. sa zahtjevima novih vlasnika da bilo kakve Odluke, osim onih na bazi dnevnog poslovanja, nisu prihvatljive? Pitamo zato jer nova Uprava postavlja na razne funkcije nove ljude, mijenja organizaciju Društva, odnosno svojim postupcima i Odlukama stvara nove obveze Jadranu koje bi u konačnici mogle dovesti i do umanjenja vrijednosti Društva.
Najrelevantnija ste osoba uz ostale članove Nadzornog odbora koji u ovom trenutku predstavljaju trenutnog vlasnika Jadrana d.d. i kao takva najodgovornija osoba za sve aktivnosti koje se provode u Jadranu d.d. pa ćemo, u slučaju stvaranja obveza prema Društvu,
a koje bi mogle utjecati na položaj radnika Jadrana d.d. zatražiti da nastale obveze (koje uključuju i moguće otpremnine) odgovarate kao članovi Nadzornog odbora svojom imovinom.

S poštovanjem,

Predsjednik Sindikata:

Bruno Bulić

Na znanje:
- članovi Nadzornog odbora
- Predsjednik Vlade RH – g. A. Plenković
- Ministru državne imovine RH - g. Goran Marić
- Ministru turizma RH - g. G. Capelli
- Ravnatelju CERP-a - g. M. Plećaš

Dodatak Kolektivnom ugovoru za ustanove kulture u Pazinu

logo poupazin

Potpisane su druge izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina koji obuhvaća Pučko otvoreno učilište Pazin, Gradsku knjižnicu Pazin i Muzej Grada Pazina.

Ovime je i ovaj Kolektivni ugovor izjednačen s onima koji se primjenjuju u ustanovama čiji je osnivač Grad Pazin. Odnosi se to na rok primjene, odnosno da i ovaj Kolektivni ugovor bude na neodređeno vrijeme te na pravo roditelja na dar djetetu povodom dana Sv. Nikole, bez ograničenja da radnik bude nositelj zdravstvenog osiguranja djeteta.