Konstituiran Odbor vatrogastva

vatrogasci1 zaweb

U Pazinu je danas, u prisutnosti sindikalnih povjerenika svih sedam Javnih vatrogasnih postrojbi iz Istre, predsjednika SIKD-a Bruna Bulića i voditelja ureda Darka Vidmara, održana konstituirajuća sjednica Odbora vatrogastva Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Za predsjednika Odbora izabran je Darko Vidmar koji je i do sada koordinirao sindikalne aktivnosti istarskih vatrogasaca učlanjenih u SIKD.
Još od 2000. godine, kada je vatrogastvo izašlo iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova, pri Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije djeluje sedam sindikalnih podružnica iz te djelatnosti, s ukupno nešto više od 200 članova. Kako je SIKD i član Koordinacije sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske zaključeno je da, sukladno Statutu, postoje svi preduvjeti za osnivanje Odbora vatrogasne djelatnosti. Prva zadaća Odbora biti će pokušaj ponovnog izjednačavanja prava i obveza istarskih vatrogasaca. Naime, nakon potpisivanja jedinstvenog Kolektivnog ugovora 2002. godine za svih sedam Javnih vatrogasnih postrojbi u Istri, tijekom godina došlo je do razilaženja stavova osnivača pojedinih postrojbi, kao i do raznolikosti u njihovim financijskim mogućnostima. To je dovelo i do različitosti u visini materijalnih prava vatrogasaca što u SIKD-u ocjenjuju lošim stanjem jer se njihov posao ne razlikuje prema području na kojem djeluju.

Skup članova u DV Duga

Uz sudjelovanje voditeljice ureda Dorine Buić i predsjednika Odbora predškolskog odgoja i obrazovanja Rajka Kutlače, 07.11.2017. održan je skup članova Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u umaškom Dječjem vrtiću Duga. Rasprava po izvještaju o aktivnostima od posljednjeg skupa, koji je podnijela sindikalna povjerenica Željka Buršić, donijela je kako primjedbe tako i pohvale. Kao poseban problem članovi su istakli nedovoljnu informiranost o aktivnostima bilo realiziranim ili planiranim. Manjkava komunikacija uvijek proizvodi nerazumijevanje i nezadovoljstvo, a to se ne smije događati pa je dogovoreno da se s više skupova i objava internog glasila komunikaciju podigne na višu razinu. Također je skrenuta pažnja da sindikalna povjerenica sukladno ZOR-u ima i ulogu radničkog vijeća te da svakih šest ( 6) mjeseci treba sazivati skupove svih radnika, na kojima treba radnike izvijestiti o svom radu, a poslodavac o radu Ustanove, o zaštiti na radu, poslovnim planovima i poslovanju općenito. Zbog činjenice da je Izvršni odbor sindikalne podružnice reduciran na sindikalnu povjerenicu zaključeno je da se provedu izbori za još četiri člana. Izbori za članove Izvršnog odbora bit će održani na skupu članova koji će se održati 21. 11. 2017.
Na kraju skupa otvoreno je i pitanje nabavke i podjele zaštitnih sredstava, radne odjeće i obuće, kao i cijene marende za radnike vrtića i problema s mijenjanjem odsutnih radnika. Ovi problemi bit će temom razgovora s ravnateljicom, a prema osnivaču će se pokrenuti inicijativa za razgovor o isplati regresa i priznavanju punog godišnjeg odmora radnicima koji idu u mirovinu. Skup je okončan razgovorom članova o potrebi jačanja Sindikata i njegovog utjecaja, o potrebi stalnih nastojanja da se kroz što bolji kolektivni ugovor podignu prava radnika.

Danas u Ministarstvu o problemu nedostatka radnika

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava danas se održavaju sektorski sastanci na temu zapošljavanja i nedostatka radnika u djelatnosti turizma i graditeljstva. Na sastanku o problemu radnika u turizmu, na koji je SIKD upozoravao tijekom cijele godine, sudjeluje predsjednik SIKD-a Bruno Bulić. Tijekom današnjeg dana u Zagrebu se, također, nastavljaju i pregovori za Kolektivni ugovor u turizmu u kojima, uz Bulića, sudjeluje i Marina Cvitić, predsjednica Odbora za turizam SIKD-a.

U Aluflexpacku potpisan Dodatak kolektivnom ugovoru

aluflexpack novi

Krajem listopada ( 27. listopada) u Umagu je potpisan prvi Dodatak kolektivnom ugovoru za „Aluflexpack novi" d.o.o. Zadar. Njime su se u postojeću organizacijsku shemu, naziv radnih mjesta i Tarifni dio kolektivnog ugovora uklopili i radnici iz pogona Drniš. Slijedom toga svi će oni dobiti nove ugovore o radu sa 01. prosincem ove godine.

Ovim su Dodatkom utvrđeni kriteriji i mjerila za program mentoriranja koji će provoditi strojari u odjelima tiska i kaširanja te rezanja u pogonu Umag. Svaki strojar 1 koji bude obučavao nove radnike dobivat će za taj period dodatne bodove, kao i bodove nakon potvrde osposobljenosti radnika kojeg su obučavali. Kako je u Odjelu tiska i kaširanja u Umagu uveden MRS sustav tim će se radnicima, kao prvima u Društvu, obračunavati i isplaćivati stimulativni dio plaće prema rezultatima iz sustava. Time radnici ostvaruju pravo na stimulaciju bez obzira na prisutnost na poslu. Ubrzo bi se isti sistem trebao uvesti i u Odjel rezanja u Umagu.

Prošireno je pravo na naknadu troškova za nabavu očnih pomagala (naočala) na sve strojare u proizvodnji koji pri obavljanju posla koriste monitore i ekrane te na laborante koji koriste monitor na kompjuteru. Pravo na naknadu se ostvaruje svakih dvije godine na način da je maksimalna naknada za okvir 500,00 kuna, a za leće 1.000,00 kuna.

Dodatak za starije radnike iz članka 77. Kolektivnog ugovora ostvarivat će svi radnici koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada u proizvodnji i logistici, a koji kumulativno ispunjavaju uvjete od 58 godina života i 20 godina staža kod Poslodavca. Pravo na tih 50 bodova nemaju Direktori, Voditelji, Zamjenici i Pomoćnici voditelja. Time se bar donekle ispravila nepravda s početka ove godine kada su to pravo ostvarivali samo strojari.

U ovaj Dodatak kolektivnom ugovoru dodan i članak 39a. kojim se preciznije utvrđuje pravo na prekovremene sate. Na prekovremene sate nemaju pravo: Direktori, Voditelji, Voditelji odjela i Zamjenici voditelja odjela jer oni imaju postavljeno nagrađivanje i stimulaciju za postizanje ciljeva Društva. Izuzetak od toga su voditelji pojedinih odjela unutar održavanja.

Ovim smo Dodatkom kolektivnom ugovoru riješili nekoliko postavljenih zadataka. Preostaje da se u narednom periodu sindikati izbore za nešto bolje osnovne plaće odnosno vrijednost boda. Rezultati poslovanja, kao i angažiranost radnika, daju za pravo očekivati pozitivan pomak i u tom smjeru.

Zatraženi pregovori u LRH

lrh 1

Sukladno članku 113. Kolektivnog ugovora SIKD i STUH pokrenuli su 31. listopada inicijativu za kolektivno pregovaranje o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Liburnia Riviera hoteli d.d, zaključenog 17.10.2012. godine. Predlažu se slijedeće izmjene:
1. Izmjena članka 58. KU na način da glasi: „Osnovna bruto plaća za najjednostavnije poslove označene koeficijentom 1 ne može biti niža od minimalne plaće utvrđene Zakonom o minimalnoj plaći RH.
2. Izmjena članka 64. KU na način da glasi: „ Radniku će se isplatiti regres za godišnji odmor koji iznosi 60,00 kuna po danu godišnjeg odmora.
Regres za GO se isplaćuje sa plaćom za septembar.
3. Mijenja se članak 77. KU na način da glasi: „Poslodavac se obvezuje isplatiti prigodne isplate kako slijedi: božićnicu u visini maksimalnog neoporezivog iznosa radnicima koji će ostvariti plaću za prosinac; dar u naravi u maksimalnom neoporezivom i iznosu radnicima koji su u radnom odnosu na dan Uskrsa; jednokratnu nagradu u visini od 500,00 kuna bruto sa plaćom za srpanj. Radnicima koji nisu tijekom srpnja u radnom cijeli mjesec, isplaćuje se razmjerni dio,
4. Članak 79. mijenjati da glasi: „Poslodavac će osigurati sredstva za poklon djetetu radnika do navršenih 15.-te godine starosti u maksimalno neoporezivom iznosu, a isplatiti će se radnicima koji ostvaruju pravo na plaću za prosinac".

S obzirom na činjenicu da se u ovo vrijeme priprema budžet kompanije, a kako u prethodno vrijeme nedostaje radnika za što je, po mišljenju sindikata, jedan od bitnih uzroka niska plaća, sindikati smatraju potrebnim najnižu osnovnu plaću povećati na razinu minimalne plaće RH, kao i ostala materijalna prava kako je navedeno. Činjenica je da plaće radnika u LRH stagniraju u posljednjih nekoliko godina; da Društvo ostvaruje zavidne financijske rezultate; da su plaće u Društvu niže u odnosu na okruženje; da postoji problem nedostatka radnika, te da će poslodavac s takvim plaćama teško konkurirati na tržištu rada. Stoga sindikati smatraju da postoji dovoljno argumenata na kojima temelji svoje zahtjeve za povećanjem plaće i drugih materijalnih prava.
Poslodavcu se prepušta da odredi, ali što prije, termin početka pregovora. Radi konstruktivnijih i argumentiranih pregovora predlažu mu da čim prije dostavi projekciju poslovanja 2017. godine, u usporedi s budžetom i ostvarenjem u 2016. godini. U privitku je dostavljena i tabela podataka o poslovanju u svrhu kolektivnog pregovaranja koje bi, prema zaključku Socijalnog vijeća za turizam od 24. rujna 2013, poslodavci trebali dostavljati sindikatu.