Potpisan Kolektivni ugovor za „P.P.C. Buzet" d.o.o.

 

cimos buzet
U buzetskom Društvu P.P.C Buzet d.o.o 18. rujna potpisan je novi Kolektivni ugovor. Potpisali su ga direktor društva Mladen Jurada i sindikalni povjerenici Rade Kosanović (SIKD) i Josip Matković (SMH-IS) te predstavnici njihovih sindikata Darko Vidmar i Đino Šverko Potpisivanju su prisustvovali su i predsjednici dvaju sindikata Bruno Bulić i Vedran Dragičević. Kolektivni pregovori započeli su, inače, još krajem prošle godine. Iako sa sindikalne strane nisu potpuno zadovoljni postignutim u pregovorima, smatra se da je to dobar temelj za daljnje pregovore, naročito što se tiče plaća.
Ograničenje trajanja godišnjeg odmora podignuto je za jedan radni dan i sada iznosi 26 dana za sve radnike. Za radnike starije od 50 godina te sa stažem od najmanje 25 godina kod poslodavca maksimum godišnjeg odmora iznosi 27 radnih dana, a 28 ranih dana za radnike koji rade na radnim mjestima, na kojima se priznaje staž s produljenim trajanjem (beneficirani radni staž). Dodatak na osnovu radnog staža podiže se za jedan dan svakih pet godina (do sada svakih 10 godina). Kod plaćenog dopusta uvedena je kategorija „prvog školskog dana djeteta za polazak u prvi razred osnovne škole" s jednim radnim danom dopusta. U odnosu na dosadašnji način obračuna osnovne plaće ( osnovica puta koeficijent složenosti radnog mjesta), u ovom Kolektivnom ugovoru utvrđen je nominalni iznos osnovne plaće za sve platne razrede s omjerima koji su bili i do sada. Tako osnovna brutto plaća za prvi platni razred iznosi =3.196,48 kn. To se dobilo na način da se dosadašnja osnovna bruto plaća uvećala za prosječni stimulativni dio plaće radi prisutnosti u iznosu od 12% za platne razrede od 1 do 10, dok su viši platni razredi (režija) uvećani za 10%, koliko je iznosio njihov dosadašnji prosječni dodatak na plaću za prisutnost. S većom osnovnom plaćom nešto će biti i veći dodaci na plaću (radni staž, prekovremeni, noćni, rad nedjeljom). Povećan je dodatak za rad u drugoj smjeni sa 5% na 15% za sve radnike koji rade u smjenskom režimu rada. Dodatak za topli obrok povećan je sa 21 na 23 kune po radnom danu, a radnici koji budu temeljem rasporeda rada trebali raditi smjenu od 12 sati imati će pravo na dodatnu stanku od 15 minuta. Ugovorena je i obveza isplate regresa za godišnji odmor u iznosu od najmanje polovine prigodne godišnje nagrade utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno =1.250,00 kuna trenutno. Visinu ove potpore, za svaku godinu, poslodavac i sindikati dogovarat će zavisno od rezultata poslovanja. Ugovoren je i novi sustav stimulativnog dijela plaće koji u prvom redu ovisi o osobnoj uspješnosti kao i uspješnosti Tvornice (do sada se gledala uspješnost cijelog Društva). Radnici će više o tome moći saznati iz samog Kolektivnog ugovora kao i njegove prezentacije koji poslodavac namjerava provesti u svim svojim pogonima. Važno je istaknuti da stimulacija može iznositi do 30% njegove osnovne plaće. Zbog nepoznanica što će se dešavati s plaćama uvođenjem novog sustava stimuliranja dogovoren je prijelazni period od 6 mjeseci, u kojem će se pratiti svi pokazatelji koji utječu na stimulaciju te u praksi uklanjati eventualne negativne tendencije. Time bi se trebalo omogućiti da sa 01. travnjem iduće godine započne primjena novog i sigurnog načina obračuna i raspodijele stimulacije, čime bi u primjenu ušle sve odredbe novog Kolektivnog ugovora koji stupa na snagu 01. listopada ove godine.ppc ku

Zbog nezakonitosti novi izbori za RV u 3.maju

U riječkom 3.maju Brodogrdilištu provest će se novi izbori za Radničko vijeće. Rješenjem Vrhovnog suda od 16. kolovoza odbijena je, naime, žalba Radničkog vijeća ( izabranog na izborima 21. ožujka ove godine) na presudu Županijskog suda u Rijeci koji je 06. srpnja prihvatio tužbu Jadranskog sindikata za neregularnost izbora te nepravomoćno bio presudio da se izbori poništavaju kao nezakoniti. Obnašanje funkcije Radničkog vijeća, do provedbe novih izbora, sukladno zakonu, bit će sporazumno dogovoreno između sindikata koji djeluju u Društvu.

SIKD zatražio sastanak u Ministarstvu državne imovine

Predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Bruno Bulić zatražio je dopisom od 12. rujna u što kraćem roku sastanak s ministrom državne imovine Goranom Marićem na temu stanja u Clubu Adriatic.
Sindikat u dopisu izražava zabrinutost za stanje Cluba i neizvjesnost sudbine radnika jer, prema njemu dostupnim informacijama, u narednom razdoblju neće doći do prodaje Cluba Adriatic budući su potencijalni zainteresirani investitori odustali od kupnje. U dopisu se ističe da SIKD godinama upozorava nadležne institucije na zabrinjavajuće stanje u Clubu Adriatic uzrokovano lošim i neodgovornim gospodarenjem više uprava i nadzornih odbora te pojedinih direktora profitnih centara. Nisu se ispunila očekivanja da će se pod vodstvom nove Uprave stanje popraviti te da će se konačno naći investitor koji će imati jasne ciljeve i planove za ovo Društvo. Radnici su zabrinuti za svoju budućnost. Neprovjerene glasine o mogućem rješenju predstečajne nagodbe, mogućoj prodaji, odnosno raspletu ove situacije, stvaraju strah i neizvjesnost kod radnika, tim više što koncem listopada ističe Odluka Vlade, kojom se Clubu Adriatic daju na upravljanje nekretnine TN Perna s hotelom Komodor i kampom Orebić, hotel Hrvatska, kamp Uvala Slana i kamp Kupari.

Ministra Marića u dopisu se upoznaje i sa činjenicama da se o stanju u Clubu Adriatic, korupciji, nepotizmu, sukobu interesa pojedinih direktora i članova Uprave, međuljudskim odnosima, sudskim postupcima koji se vode razgovaralo i s bivšim ministrom turizma Antonom Klimanom koji je imao dobru volju da se problem riješi. Također se s navedenim problemima upoznalo i novog ministra turizma Garija Capellija koji je očekivao uspješnu prodaju Cluba Adriatic i time moguće rješenje svih problema. U proteklih par godina o svim poduzetim aktivnostima upoznat je pisanim putem i ravnatelj CERP-a.
Sa zaključkom da do sada, nažalost, ipak nije bilo snage ni volje da se krene putem rješavanja lošeg stanja u Društvu, od ministra Marića očekuju se konkretniji potezi koji će otvoriti optimističniju perspektivu.

Otvoren dijalog u HTP Orebić

 

hotel orsanorebicNakon nešto malo više od mjesec dana od kada je u HTP Orebiću na Pelješcu osnovana istoimena najnovija sindikalna podružnica SIKD-a u djelatnosti turizma, sukladno uobičajenoj praksi prezentacije sindikalnog djelovanja, na prijedlog SIKD-a, održan je u Orebiću sastanak sindikalnih predstavnika s predstavnicima rukovodstva. Osim obostranog predstavljanja, u otvorenom neposrednom razgovoru, otvorena je i tema određenih spornih pitanja vezano za neusklađenosti ugovora o radu nekih radnika druge razine rukovođenja s Kolektivnim ugovorom. Zajednički je stav da uvijek ima prostora da se eventualna sporna pitanja prioritetno rješavaju kroz socijalni dijalog i dogovor. Razgovor će se tako nastaviti nakon što Sindikat u pisanoj formi konkretizira svoje primjedbe. Obje strane složile su se i oko potrebe da se, nakon procedure utvrđivanja reprezentativnosti, pokrene postupak za novi Kolektivni ugovor koji bi se ažurirao sa svim u međuvremenu donesenim zakonskim izmjenama. Prema broju članova u ovoj novoosnovanoj podružnici SIKD je inače sada većinski sindikat ( u odnosu na STUH).

Sa sjednice Socijalnog vijeća za turizam

Socijalno vijeće za turizam na jučerašnjoj je sjednici, na rok od godinu dana, izabralo Josipa Mikulića za predsjednika Socijalnog vijeća te Marinu Cvitić (SIKD) i Eduarda Andrića (STUH) za dopredsjednike Socijalnog vijeća. U Socijalno vijeće su ispred poslodavaca imenovani novi članovi Tonči Boras (predsjednik Uprave Suncekocerna d.d. Zagreb), Josip Mikulić (direktor Pravne službe Jadranskih luksuznih hotela d.d. Dubrovnik) i Tina Turk Lupieri, (rukovoditelj ljudskih resursa Maistre, d.d. Rovinj).
Socijalno vijeće raspravljalo je  o mogućim zajedničkim aktivnostima prema Vladi i ministarstvima sa ciljem poboljšanja uvjeta rada i zapošljavanja u turizmu. Prije svega se to odnosi na zahtjev za poreznim rasterećenje toplog obroka i smještaja zbog čega se (u situaciji koja je sada isto tretira kao dio plaće) stvara diskriminacija između domicilnih radnika i radnika kojima smještaj i topli obrok osigurava poslodavac. U tom smislu je donijelo zaključak da od Ministarstva turizma zatraži pojašnjenje da li je i što poduzelo ili namjerava poduzeti po dopisu SIKD-a od 30. lipnja 2017 u kojem je detaljno obrazložena problematika diskriminacije radnika po toj osnovi, kao i potreba poreznog rasterećenja ovih stavki. Socijalni partneri složili su se i oko dodatnih mjera koje bi trebalo zajednički predlagati, kao što je izmjena zakonske regulative i propisa o zapošljavanju koji će omogućiti rad svima koji žele, na način da se omogući rad maloljetnicima do 22,00 sata i svim umirovljenicima (ne samo onima koji su ostvarili pravo na punu starosnu mirovinu), bez gubitka prava na mirovinu, kao i mogućnost povećanja maksimalnog fonda sati za tkzv. „dodatni rad kod drugog poslodavca".

Opširnije:Sa sjednice Socijalnog vijeća za turizam