Konačno novi Zakon o vatrogastvu???

vatrogasci-konvoj

U prostorijama JVP Grada Zagreba, u četvrtak 25. siječnja ove godine, održana je sjednica Koordinacije sindikata profesionalnih vatrogasaca, na kojoj su SIKD predstavljali predsjednik Odbora vatrogastva Darko Vidmar i Nenad Ilisić iz JVP Pula. Tema sjednice bila je najava donošenja novog Zakona o vatrogastvu. Posebna rasprava vodila se o prijedlozima reguliranja radno-pravnog statusa profesionalnih vatrogasaca: od ulaska vatrogasaca u sustav do njegovog izlaska i načina izlaska iz sustava vatrogastva, reguliranja najnižih materijalnih prava, načina zbrinjavanja vatrogasaca koji ne mogu nastaviti rad zbog ozljede ili profesionalnog oboljenja. O organizacijskim pitanjima nisu se zauzimali stavovi osim jednog: da se želi uspostava hijerarhije i zapovjednog lanca koji će imati svoju „glavu i rep", odnosno da to bude piramida s jednim vrhom.

O svemu tome delegacija Koordinacije upoznala je predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice i saborskog zastupnika Antu Sanadera i njegove suradnike. Pokazali su razumijevanje za iznesene prijedloge koji su i na njihovom tragu. Intencija je da se novi Zakon donose do polovice ove godine, a Koordinacija će se i dalje uključivati u njegovu izradu i javnu raspravu kako bi se na državnom nivou osigurala što bolja prava profesionalnih vatrogasaca.

Sindikat pokrenuo inicijativu za povećanje materijalnih prava u Valamar Rivieri d.d. Poreč

Sindikat pokrenuo inicijativu za povećanje materijalnih prava u Valamar Rivieri d.d. Poreč

valamar riviera

Povećanje osnovne plaće, te dodatno povećanje plaće radnih mjesta s najnižim koeficijentom, povećanje naknade troškova prijevoza na i s posla, utvrđivanje prava radnika na božićnicu i dara u naravi u maksimalnom neoporezivom iznosu, a za sezonske radnike razmjerno vremenu provedenom na radu kod poslodavca, isplata dodatka na plaću svim radnicima za mjesece srpanj i kolovoz u iznosu od po 500,00 kn bruto po mjesecu; povećanje regresa za godišnji odmor, te pravo radnika na drugi topli obrok - zahtjevi su koje su sindikati uputili Upravi Valamar Rivieri u svojoj inicijativi. Kako bi se pregovaralo na bazi argumenata, zatraženi su podaci o poslovanju Društva, ali i podaci o broju sezonskih radnika kojima poslodavac osigurava smještaj i prehranu, a za koje se bitno smanjuju troškovi zbog izmjene poreznih propisa, što je SIKD višekratno tražio od Ministarstva turizma, Ministarstva rada i Ministarstva financija. Veoma je bitno da poslodavac dostavi i procjenu ušteda koje će po toj osnovi imati jer opravdano očekujemo da će ušteđena sredstva poslodavac usmjeriti u materijalna prava radnika. Predloženo je da pregovori započnu početkom veljače jer je veoma bitno da se i završe prije početka sezone kako bi radnici neopterećeni neizvjesnošću o visini plaća krenuli u sezonu. Obzirom na problem nedostatka radnika i činjenice da je plaća jedan od bitnih razloga odabira kompanije, nakon što su u siječnju radnici dobili plaću uvećanu za 2%, sindikati očekuju izdašnije povećanje plaće od 1. svibnja ove godine. Valamar Riviera d.d. Poreč najveća je, odnosno vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj pa radnici s razlogom očekuju da bude vodeća i po primanjima radnika. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije će se za to i založiti.

U LRH poslodavac čeka nacionalni KU

U očekivanju da će se do konca siječnja završiti pregovori za Kolektivni ugovor ugostiteljstva na nacionalnom nivou, a na kojima će biti utvrđena osnovica za obračun plaće, sindikalci se nadaju da će to barem djelomično riješiti i problem s poslodavcem u opatijskom hotelijeru Liburniji rivieri hotelima koji je odbio sindikalnu inicijativu za povećanje plaće i nekih drugih prava radnika. Temeljem Kolektivnog ugovora ugostiteljstva poslodavci, naime, i opatijski hotelijer morat će povećati obračunsku osnovicu. Pritom, u slučaju nezadovoljavajućeg postotka, ovisno o spremnosti radnika, u SIKD-su spremni i na radikalnije aktivnosti u sezoni.

Opširnije:U LRH poslodavac čeka nacionalni KU

Sindikalno zajedništvo u borbi za plaću uljanikovaca

Na sastanku četiri sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi, održanom 15. siječnja na temu postupanja u postupku sanacije stanja u Uljaniku i neisplate plaće za prosinac, po pitanju neisplate plaće dogovoreno je zajedničko pokretanje štrajkačkih aktivnosti, odnosno otvaranja postupka mirenja 16. siječnja. Ukoliko ne bi uspjelo mirenje organizirani štrajk mogao bi započeti 23. siječnja 2018. godine.
Po pitanju sanacije stanja u Uljaniku svi sindikati jednoglasni su u stavu da odgovornost za stanje nosi Uprava bez obzira na okolnosti. Program restrukturiranja ne može biti donesen ako u njegovom stvaranju ne sudjeluju i sindikati. Imperativ sudjelovanja sindikata posebno se odnosi na program koji bi značio dopunu djelatnosti odnosno drugačiju djelatnost u Puli. Opstanak brodograđevne djelatnosti i radnih mjesta je osnovni uvjet restrukturiranja s kojim se sindikati mogu složiti te im je neprihvatljiv bilo koji novi partner za kojeg se ne zna kakvu djelatnost planira, s koliko radnika i koje kvalifikacijske strukture. Uz ponovljen strah o ponovnom javljanju ideje stare dvadesetak godina o gašenju brodograđevne djelatnosti brodogradnje u pulskom zaljevu sindikati su iskazali odlučnost da je brane.
Sa sindikalnim zaključcima i stavovima odmah je isti dan upoznata i Uprava koja je sindikalce uvjeravala da je opstanak brodogradnje i njezino opredjeljenje. Prihvaćen je sindikalni zahtjev o aktivnom sudjelovanju u programu restrukturiranja koji, prema izjavama Uprave, još nije definiran, već će se o njemu razgovarati kad budu poznati ulagači. Kao najveći aktualni problem istaknuta je garancija za kredit kojim bi se osiguralo poslovanje i plaće u sljedeća četiri mjeseca, u kojima bi se trebalo riješiti i pitanje ulagača i programa restrukturiranja. Za rješenje je potrebno očitovanje Europske komisije koje Uprava očekuje do kraja tjedna. Prosinačku plaću i božićnicu, inače, dobili su samo radnici 3.Maja zbog zakonskih obveza odnosno činjenice da je u prosincu 3.Maj još uvijek bio u restrukturiranju.
Treba reći da je, prije jučerašnjeg sastanka sa ostalim sindikatima, Kooordinacija Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u Uljaniku još u četvrtak 11. siječnja, nakon sjednice Vlade RH, bila, nažalost, ispravno procijenila izgledan problem neisplate plaće. Već tada je stoga bila donesena odluka o pokretanju štrajkačkih aktivnosti, moguće i samostalno ukoliko drugi sindikati ne bi bili zainteresirani.
U situaciji neisplate plaće i najavljenih štrajkačkih aktivnosti, naglasivši svoje sindikalno opredjeljenje i djelovanje, Rajko Kutlača podnio je jučer ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Uljanika d.d

Inicijativa za kolektivne pregovore o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora u Maistri

Maistra pregovorilogo

Pregovarački odbor SIKD-a i STUH-a koji vodi predsjednik SIKD-a Bruno Bulić uputio je 10. siječnja ove godine Upravi rovinjske Maistre inicijativu za kolektivne pregovore o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora.
Iako uobičajeno nije bio održan sastanak koncem godine, na kojem bi se bili analizirali ostvareni rezultati protekle turističke sezone, sindikalni Pregovarački odbor temeljem tih rezultata formirao je svoje zahtjeve za pregovore. Ocjenjujući kako je ipak protekla sezona bila izuzetno dobra, štoviše povijesna po izjavama mnogih uglednih turističkih radnika, u Inicijativi se Upravi upućuje zamolba da se razmotre dostavljeni zahtjevi, da se sindikalnoj strani dostave traženi podaci te da se predloži termin mogućih pregovora, kako bi se prije sezone dogovorilo povećanje materijalnih prava. To će, po mišljenju sindikata, zasigurno mnogim sezonskim radnicima biti razlog da odaberu Maistru za svog budućeg poslodavca.
Zahtjevi Sindikata se odnose na slijedeće:
1. povećanje osnovice za utvrđivanje osnovne plaće iz članka 82. Kolektivnog ugovora sa dosadašnjih 3.741,00 kunu na 4.077,00 kuna, odnosno 9%
2. izmjena članka 97. KU na način da se poveća naknada troškova prijevoza na i sa posla sa dosadašnjih 12% na 15% cijene litre benzina, te da se ograničenje kada radnik nema pravo na naknadu prijevoza promjeni na način da radnik ne ostvaruje pravo na naknadu prijevoza ako je udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta manja od 1 km, odnosno za dio relacije koja prelazi 80 km.
3. Da se članak 105. izmijeni na način da se regulira pravo radnika na:
- božićnicu u maksimalno neoporezivom iznosu, odnosno za sezonske radnike u razmjernom djelu
- dar u naravi u maksimalno neoporezivom iznosu, odnosno za sezonske radnike u razmjernom djelu
- isplatu jednokratnih dodataka za rad u srpnju i kolovozu (najintenzivniji mjeseci) po 500,00 kuna bruto
4. Povećanje regresa za godišnji odmor sa dosadašnjih 51,00 kuna neto na 55,00 kuna neto.
5. Da se razmotri mogućnost reguliranja prava na drugi topli obrok Kolektivnim ugovorom

Kako bi pregovori bili konstruktivni, a temeljili se na argumentiranim činjenicama zatraženi su podaci:
- o rezultatima poslovanja za 2017. godinu sa usporedbom s budžetom za 2017, ostvarenjem 2016, te budžetom za 2018, a koji bi trebali sadržavati podatke o noćenjima, financijskim rezultatima (prihodi, rashodi, rashodi po osnovi troškova osoblja ...)
- procjenu mogućih ušteda po osnovi izmjena poreznih propisa koji se odnose na sezonske radnike kojima poslodavac osigurava smještaj i prehranu
- broj sezonskih radnika kojima je poslodavac tijekom 2017. osiguravao smještaj i prehranu,
Predstavnici sindikata također bi željeli biti informirani o politici zapošljavanja, odnosno o tome s koliko radnika je istekom sezone poslodavac sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme (ili planira do početka sezone), odnosno ugovora za stalne sezonske poslove, te kojem broju radnika je prestao radni odnos na neodređeno vrijeme tijekom 2017. godine.