Koordinacija sindikata profesionalnih vatrogasaca

vatrogasac ilustracija

U srijedu 21. rujna u prostorijama JVP Zagreb održana je sjednica Koordinacije sindikata profesionalnih vatrogasaca čiji je član i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije. Na Sjednici su bili Denis Blašković, sindikalni povjerenik iz JVP Umag i voditelj ureda Darko Vidmar.
Raspravljalo se o temama koje trenutno najviše brinu vatrogasce. Najvažnije je sigurno nedostatak financijskih sredstava za ostvarenje svih materijalnih prava vatrogasaca u postrojbama. Razgovaralo se i o dugo najavljivanim promjenama u organizaciji vatrogastva na nivou Republike Hrvatske te o problemu profesionalne mirovine.
Nakon sjednice Koordinacije sastanku su se priključili i članovi Odbora profesionalnih vatrogasaca iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika. Tema sastanka je bila zajednički nastup pred državnim tijelima i institucijama koji odlučuju o organizaciji i načinu rada vatrogastva u Hrvatskoj. Zaključeno je kako treba zatražiti povećanje decentraliziranih sredstava s državne razine i to namjenski samo za plaće i ostala materijalna prava profesionalnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama. Tražit će se i da se sindikatima dostavljaju sve strategije i planovi koji se odnose na organizaciju vatrogastva kako bi se i oni mogli očitovati o njima. Ukoliko postoji političke volje za provedbu reorganizacije u vatrogastvu svakako bi paralelno s time trebalo pripremiti prijedlog Zakona o profesionalnoj mirovini kao zamjeni sadašnjem beneficiranom stažu.
Ovi će se zaključci i zahtjevi uputiti Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima unutarnjih poslova i obrane, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje te Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici sa ciljem da se stvori organizacija koja će imati precizno utvrđen način rada i zapovijedanja.

Sastanak s predstavnicima Grada Pule

U ponedjeljak 25. rujna održat će se sastanak voditelje pulskog ureda SIKD-a Rajka Kutlače s predstavncima Grada Pule na temu radno-socijalnih prava radnika u društvima i ustanovama u vlasništvu Grada. Razgovor je zatražio predstavnik SIKD-a temeljem stava da se mogućnosti i načini rješavanja problema iz postavljene teme trebaju rješavati kroz dijalog i dogovor.

Razlika za prijevoz

bee village

Iz SIKD-a je od Uprave Društva Industrial Projects (Fažana) zatražena isplata razlike svim radnicima po osnovi nezakonite isplate za prijevoz u određenom razdoblju.
Od sredine 2015. do veljače 2017. godine Društvo Industrial Project d.o.o ( Fažana) radnicima je isplaćivalo naknadu prijevoza na i s posla protivno Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva. Pravilni obračun i isplata u primjeni je nakon reakcije sindikalnog povjerenika Matije Premušta i dostave službenog tumačenja članka 46. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, a koje je dalo Zajedničko tijelo za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, započeo je pravilni obračun i isplata naknade za prijevoz. Iako je Uprava također sindikalno bila upozorena na obvezu isplate i razlike za cijeli period nepravilnog obračuna, to nije učinjeno, već se razlika isplatila samo radnicima kojima je prestao radni odnos zbog poslovno uvjetovanog razloga.
Kako nedvojbeno radnicima pripada razlika, vodstvo Društva  je dopisom voditeljice ureda SIKD-a Marine Cvitić pozvano da izvrši obračun razlike naknade prijevoza svim radnicima, te da se, ukoliko smatra potrebnim, dogovori način isplate razlike na zajedničkom sastanku.

Zatražena isplata jubilarnih nagrada

logo brijunirivijera

Predsjednica Odbora za turizam SIKD-a Marina Cvitić zatražila je, dopisom od 18. rujna, od Uprave Društva Brijuni Rivijera da se radnicima u što kraćem roku isplate jubilarne nagrade. Od prijenosa kampa Pineta Fažana s Cluba Ariatic d.o.o. na Brijuni Rivijera d.o.o., te prijenosa Ugovora o radu radnika zaposlenih u kampu Pineta na Brijuni Rivijera d.o.o., radnicima se, naime, nije isplaćivala jubilarna nagrada sukladno preuzetim obvezama, odnosno sukladno Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva i Kolektivnim ugovorom Društva. Sukladno članku 81. Kolektivnog ugovora Društva od 29. siječnja 2015. godine radnici Društva ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu za ukupni neprekidni radni staž, odnosno za navršenih 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina radnog staža kod istog poslodavca u visini neoporezivih iznosa. Za radnike koji su preuzeti iz Ministarstva obrane RH i društva Cluba Adriatic radni staž se kumulira, odnosno pribraja. Stoga je, po mišljenju Sindikata, isplata jubilarnih nagrada za period od potpisivanja KU nesporna i ničim ograničena. Za period od prijenosa Ugovora o radu, odnosno od preuzimanja radnika, tj. od 2012. godine do potpisivanja Kolektivnog ugovora Društva 29. siječnja 2015. godine poslodavca je obvezivao Kolektivni ugovor ugostiteljstva od 10. svibnja 2012. godine, a koji je odlukom ministra koja je objavljena u NN broj 69/02. od 13.06.2002. g. proširen na sve poslodavce i radnike u djelatnosti ugostiteljstva. Navedeni Kolektivni ugovor, odnosno Odluka o proširenoj primjeni bila je na snazi do 08.02.2015. godine, nakon čega je sklopljen novi Kolektivni ugovor i donesena nova Odluka o proširenju objavljena u NN broj 55/2015. od 20.05.2015.

Sindikat se nada da će poslodavac nagrade isplatiti i dvama radnicima čija su potraživanja po toj osnovi, nažalost, u zastari.

Tko i kako saziva skupove u Clubu Adriatic

clubadriatic logo

Predsjednik SIKD-a Bruno Bulić uputio je 19. rujna pismo predsjedniku Uprave Cluba Adriatic u kojem ga upozorava na problematičan postupak sazivanja skupova radnika. Prema Sindikatu dostupnim informacijama, sindikalni povjerenici i/ili članovi STUH-a, zajedno s regionalnim povjerenikom STUH-a, naime, uzeli su si pravo sazivati skupove radnika, na kojima imaju namjeru informirati ih o aktualnoj situaciju u Clubu Adriatic, te mogućoj prodaji objekata koji nisu u sastavu Cluba Adriatic, a sve na temelju informacija, odnosno rasprave koja se vodila na sjednici Nadzornog odbora Cluba Adriatic. Takvi skupovi će se po informacijama kojima raspolaže SIKD održati u Baškom Polju (srijeda ili četvrtak) i u TN Perna (petak), vjerojatno i u Kampu Selce, a radnicima se nalaže obvezno prisustvovanje.
O skupovima nije upoznat i SIKD, a trebao bi biti ukoliko se skupovi radnika održavaju po nalogu predsjednika Uprave i sazivaju na temelju njegovog dogovora s Radničkim vijećem. U tom slučaju upravo bi Radničko vijeće ili predstavnik poslodavca trebao obavještavati radnike, a svakako ne sindikalni povjerenici STUH-a. Ako sve to nije učinjeno po njegovom nalogu, odnosno naputku, od predsjednika Uprave Cluba Adriatic Bulić očekuje odgovor na pitanje o tome kako netko može za vrijeme radnog vremena i u objektima Društva sazivati tzv. skupove radnika, sa ciljem informiranja radnika bez njegovog znanja i dopuštenja. Očekuje i odgovor na pitanje o tome tko bi, u konačnici, trebao imati potpune i pravodobne informacije koje bi trebalo podijeliti s radnicima ako ne predsjednik Uprave.
Radnici Cluba Adriatic, neovisno na kojoj su lokaciji i neovisno u kojim objektima rade ionako su uznemireni i zabrinuti za svoje sudbine, te im dodatne dezinformacije ili nepotpune informacije zaista nisu potrebne – ističe u pismu Bulić te navodi da, prema izjavama predsjednika Nadzornog odbora g. Magaša s kojim je osobno razgovarao, nikakve odluke nisu donesene niti su poznati rokovi u kojem bi se bilo kakve odluke trebale donijeti. Namjera mu je da se, zajedno s predstavnicom radnika u Nadzornom odboru, najavi kod Ministra državne imovine g. Gorana Marića, od kojeg su sastanak prošlog tjedna zatražili i predstavnici SIKD-a, kako bi dobili detaljnije informacije o planovima vezano za Club Adriatic, odnosno za nekretnine kojima do konca listopada upravlja Club Adriatic, a u vlasništvu su RH.
Slijednom iznesenog, SIKD smatra da nije poželjno bilo kakvo prethodno informiranje s bilo čije strane (a najmanje od strane STUH-a), posebno ne u TN Perna gdje STUH ima samo jednog člana. Stoga se od predsjednika Uprave zahtjeva da spriječi održavanje Skupa u TN Perni. Ako se Skup ipak održi, članovi SIKD-a se takvom skupu neće odazvati, ali će SIKD smatrati svojim pravom da ga idući put njegovi predstavnici samovoljno sazovu, po uzoru na praksu STUH-ovih predstavnika.