Od 1.svibnja veće plaće u Laguni Novigrad

laguna novigrad

Od 1. svibnja 2017. godine plaće radnika u Laguni Novigrad povećat će se za 3,76%, odnosno osnovica koja se množi koeficijentom radnog mjesta povećava se s dosadašnjih 3.681,53 kune na 3.820,00 kuna. Božićnica će se uobičajeno isplatiti u neoporezivom iznosu od 2.500,00 kuna u prosincu iako ne postoji obveza po Kolektivnom ugovoru. Međutim, ovisno o rezultatima poslovanja, obzirom da nije predviđeno budžetom, moguće je da se i sezonskim radnicima prema određenim kriterijima isplati razmjerni dio, o čemu će se razgovarati koncem godine. Također, ovisno o rezultatima poslovanja, donijet će se i odluka o isplati dara u naravi.
Usvojen je i sindikalni zahtjev da se dogovoreno povećanje plaće (3,76%) primjeni i na sve radnike koji s poslodavcem imaju sklopljene tkzv. „bruto ugovore", pod uvjetom da su kod radnika kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti: da u zadnjih 12 mjeseci nisu imali povećanje plaće; da s iznosom svoje plaće ne odskaču od ostalih radnika na istoj poziciji i istim poslovima i da radnik nije prethodno upozoravan na povrede iz radnog odnosa.
Zaključci su to s pregovora između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Uprave Lagune Novigrad, koji su se odvijali u veoma pozitivnoj atmosferi. Zaključeno je da će se sve dosadašnje izmjene i dopune Kolektivnog ugovora iz 2008. godine ugraditi u novi Kolektivni ugovor koji je usklađen sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva.
Obzirom na činjenicu da je već izvršena ili će se izvršiti korekcija, odnosno povećanje koeficijenata za oko 170 sezonskih radnika u skladu s Tarifnim prilogom Kolektivnog ugovora od 5 do 15%, a temeljem njihovog zalaganja i doprinosa, te ocjene neposrednih rukovoditelja, u Sindikatu ocjenjuju da su ovogodišnji pregovori bili uspješni.

U Jadranu veće plaće od 1.svibnja

Jadran crikvenica

Plaće radnika od 1. svibnja povećavaju se za 2%, odnosno osnovica koja se množi pripadajućim koeficijentom radnog mjesta povećava se s dosadašnjih 2.900,30 kuna na 2.960,00 kuna i za 10,00 kuna je viša u odnosu na osnovicu iz Kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Radnicima koji će biti u radnom odnosu na dan 15.12.2017. godine, odnosno radnicima koji imaju s poslodavcem sklopljen Ugovor o radu za stalne sezonske poslove, sa zadnjom isplaćenom plaćom isplatit će se božićnica u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna. Za tu je namjenu, naime, utvrđen iznos od 200.000 kuna. Na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u Kolektivnom ugovoru će biti utvrđeno pravo radnika na topli obrok, a, obzirom da je Društvo podmirilo sve obveze iz Stečajnog plana prema radnicima, povećava se naknada za rad nedjeljom od 30 na 35%, a za dvokratan rad sa 10 na 15%. Naknada za prijevoz, iako je početno stajalište poslodavca bilo da se smanji sukladno cijeni Citty busa, neće se mijenjati, a poslodavac će napraviti analizu o mogućem uvođenju tkzv. „cipelarine" za radnike čije je prebivalište do 2 kilometara od mjesta rada za 2018. godinu.
Iako plaće radnika zaostaju u odnosu na stabilne turističke kompanije, sindikati su uvažili činjenice da je Jadran tek podmirio obveze iz stečajnog plana i da je u značajnom investicijskom zamahu.

Sudbina Jadrana bila je, inače, i jedna od tema sastanka predsjednika Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Bruno Bulić i predsjednice Odbora za turizam SIKD-a s ministrom turizma Garijem Cappellijem 24.05.2017. Razne špekulacije o promjeni Nadzornog odbora, o mogućoj promjeni Uprave, zaustavljanje procesa dokapitalizacije i investicija proizvele su nesigurnost i bojazan radnika, što je razumljivo u kontekstu svega što su prošli u ne tako davnoj prošlosti u Jadranu. Međutim, prema riječima ministra Cappellija, nema razloga za strah. Jadran je sada stabilna kompanija. Promijenit će se Nadzorni odbor, ali se time ništa revolucionarno u Jadranu neće dogoditi. Do jeseni će se razmotriti model privatizacije odnosno da li Jadran ide u privatizaciju prodajom udjela ili predviđenim planom dokapitalizacije. I u jednom i u drugom slučaju radnici mogu biti mirni jer, kako je naglasio ministar, RH vodi brigu o Jadranu. Neovisno o ohrabrujućim riječima, u SIKD-u će pratiti razvoj situacije vezano za moguću privatizaciju Jadrana, a zaštita radnika je prioritet.

Sindikati ustrajni za novi KU u Valturu International

Nakon što je Sindikat uputio nekoliko dopisa Upravi Valtur Internationala d.o.o, ali i oštro upozorenje da će, ukoliko se poslodavac ne odazove inicijativi za pregovore o novom Kolektivnom ugovoru, pokrenuti radikalnije aktivnosti, 23. svibnja 2017. godine održan je zajednički sastanak predstavnika oba sindikata (SIKD i STUH) i Uprave Društva. Sindikati su dodatno pojasnili predsjedniku Uprave da se kolektivnim ugovorom želi osigurati socijalni mir za poslodavca i sigurnost radnicima, te da je nužno da se sklopi Kolektivni ugovor prije isteka roka Sporazuma kojim je produžen Kolektivni ugovor do 30.11.2017. godine. Naime, i prije tog roka poslovanje se u Valturu završava, radnici odlaze na godišnji odmor i korištenje slobodnih dana i zapravo se tada nema s kime pregovarati ni razgovarati. Sindikat je predao poslodavcu prijedlog Protokola o pregovorima, u kojem je predviđen termin početka pregovora, način pregovora i termin završetka pregovora, a dana je i mogućnost, ukoliko se pregovori ne dovrše u utvrđenom roku, da će se Sporazum nastavi primjenjivati do 28.02.2018. godine. Dogovoreno je da će se o navedenom Protokolu poslodavac pisano izjasniti u roku od 20 dana, a da će u narednih 15 dana doći do ponovnog sastanka. Sukladno zaključku sa zajedničkog sastanka svih članova sindikata od 23.03.2017. godine, sindikati će ustrajati na potpisivanju novog Kolektivnog ugovora. Valja podsjetiti da je aktualni KU bio potpisan 18.06.2015. godine između Sindikata i Hoteli Novi d.o.o., od kojeg je dio poduzeća 01.03.2016. godine prenijet na novog poslodavca Valtur International d.o.o. koji je temeljem Zakona o radu bio dužan primjenjivati Kolektivni ugovor najduže godinu dana; nakon sindikalne inicijative (i nekoliko požurnica) za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, na prijedlog poslodavca potpisan je Sporazum temeljem kojeg se Kolektivni ugovor produžuje do 30.11.2017, ali sindikati istovremeno zauzimaju stav da se inzistira na pregovorima prije isteka sezone.
Veće plaće od 1. svibnja 2017.
U skladu s potpisanim Sporazumom o izmjeni Dodatka I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, od 1. svibnja plaće radnika u ovom Društvu povećat će se za 1,7%, odnosno najniža osnovna plaća koja se množi koeficijentom radnog mjesta povećava se s dosadašnjih 2.900,30 kn na 2.950,00 kuna. Neznatno je to povećanje plaće, ali u uvjetima u kojima ovo Društvo posluje, svakvaltur internationalako je i to dobrodošlo.

Godišnji skup radnika u Istraturistu

istraturist skup

22.05.2017. godine u hotelu Sol Garden Istra održan je Skup radnika Istraturista. Nakon izvještaja Radničkog vijeća o radu u prethodnoj godini, koji je iznio Tomislac Sokač, Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Istraturista podnio je predsjednik Uprave Ronald Korotaj. Istaknuo je da  u proteklih par godina, od kada je Istraturist preuzela Plava Laguna, nije bilo ni lako ni jednostavno, ali da su zajednički stvorene pretpostavke za jednu bolju budućnost. Istaturist je stabilna kompanija koja je u posljednje dvije godine imala rast noćenja od 13%, rast prihoda prosječno 2,4% godišnje, te rast EBITDA prosječno 16,3% godišnje. U narednoj godini ponovno se očekuje rast noćenja od 4%, prihoda 5,7%, a EBITDE od 4,5%. Prosječne plaće također rastu po stopi od 3,7% godišnje, a u skladu s dogovorom sa Sindikatom porast će i u ovoj godini. Pojasnio je promjene koje su se desile vezano za izmjenu Kolektivnog ugovora, te predložio da se u slučaju nejasnoća radnici mogu obratiti Radničkom vijeću, sindikatima, ali i službi za obračun plaća.
Skupu su prisustvovali i predstavnici Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić i Bruno Bulić. Predsjednik SIKD-a Bruno Bulić obratio se radnicima, naglasio da je socijalni dijalog s poslodavcem dobar, a da je proces kolektivnog pregovaranja u Istraturistu veoma složen obzirom na naslijeđene nelogičnosti na koje su upozoravali bivše Uprave. Pohvalio je povećanje broja stalno zaposlenih radnika, te napore koji se poduzimaju u cilju osiguranja kadrova za predstojeću, ali i naredne sezone, kako kroz povećanje plaća radnika na najniže plaćenim radnim mjestima, tako i zapošljavanjem temeljem Ugovora za stalne sezonske poslove, ali i poboljšanja uvjeta stanova sezonskim radnicima.
Skupu je prisustvovao i predsjednik Nadzornog odbora, odnosno predsjednik Uprave Plave Lagune Neven Staver.

Suradnja s Top-Termama Topusko

top termetopusko

Nizu pogodnosti koje je SIKD dogovorio poslovnom suradnjim ( a o kojima zainteresirani mogu dobiti više informacija na web stranici u rubrici "Pogodnosti") ovih dana valja pribrojiti i pogodnosti za članove u Top-Termama iz Topuskog. Temeljem Ugovora o suradnji članovi SIKD-a u Top-Termama iz Topuskog ostvaruju pravo na popust od 10% na redovnu uslugu smještaja (puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom) te 10% popusta na redovne cijene usluga ručne masaže i kozmetičkog salona. Popusti se isključivo odnose na turističke boravke bez korištenja lječilišnih usluga. Uz popusne cijene gostima se pruža neograničeno kupanje u bazenima s ljekovitom termalnom vodom, besplatni pristup interneteu, besplatan parking, vanjsko dječje igralište. Za ostvarivanje popusta članovi su dužni pokazati člansku iskaznicu uz osobnu iskaznicu. Rezervacije se obavljaju na telefon 044/886-001 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Potvrda rezervacije ovisi o raspoloživosti smještajnih kapaciteta.