Pobjeda SIKD-ove liste u LRH

izbori rv

Na izborima za Radničko vijeće u Društvu Liburnia Riviera hoteli provedenim u srijedu 28. lipnja lista SIKD-a pobijedila je zajedničku listu STUH-a i menegera. Od 9 članova Radničkog vijeća, 5 pripada SIKD-u. Iako su SIKD-ova očekivanja bila veća, činjenica je da je protiv sebe imao poslodavca koji nije omogućio sve potrebne materijalno-tehničke uvjete za provođenje izbora, STUH koji je širio neistine i laži o SIKD-ovim kandidatima te menegere na listi STUH-a koji su nezainteresirane sezonske radnike slali glasati za njihovu listu, preopterećenost poslom aktivista.
Unatoč tome, radnici su prepoznali i većinski odabrali osobe s liste Sindikata kojemu vjeruju. SIKD  zahvaljuje svim radnicima i članovima koji su izašli na izbore i time pokazali zrelost u prepoznavanju uloge Radničkog vijeća u zaštiti i promicanju interesa radnika. 
SIKD-ovi predstavnici koji ulaze u Radničko vijeće jesu: Vitomir Trabonjača, Tomislav Mikinac, Slavica Jeletić, Matija Pobran i Zdravko Stanković, a zamjenici su Ismet Ramić, Darjan Zelić, Darko Filipaš, Sanja Conti-Hrščak i Nedeljko Kosić. 

Od 1. svibnja u labinskom CR Abitare prava utvrđena Kolektivnim ugovorom

abitare labin

Svega 7 mjeseci nakon konstituiranja sindikalne podružnice „CR Abitare" , 09. lipnja 2017. godine Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je s poslodavcem sklopio Kolektivni ugovor kojim se utvrđuju prava i obveze radnika.
Kolektivnim ugovorom je utvrđena mogućnost rada u preraspodjeli radnog vremena do 53 sati, ali se sati za preraspodjelu tretiraju na način da se priznaje uvećanje tako odrađenog sata za 30%. Tako će se rad duži od punog radnog vremena, ostvarenog od ponedjeljka do petka, plaćati uvećano za 30%, a sati odrađeni subotom voditi će se za preraspodjelu tako da se za svaki sat koristi 1,3 sata u preraspodjeli. KU su utvrđeni i dodatni dani za godišnji odmor po osnovi radnog staža i uvjeta rada.
Osnovica za obračun plaće utvrđena je u iznosu od 3.276,00 kuna, te će se ona godišnje mijenjati u skladu sa zakonskom osnovicom za obračun doprinosa. Plaća se utvrđuje da se koeficijent radnog mjesta od 1,6546, koliko iznosi najniži koeficijent, do koeficijenta 5, koliko iznosi najviši koeficijent, množi osnovicom od 3.276,00 kuna. Radnicima pripadaju i dodatne mjesečne stimulacije, odnosno nagrada za produktivnost od 350,00 do 500,00 kuna neto ovisno o radnom mjestu, pod uvjetom da se ostvari plan proizvodnje, da nije bilo odsustva s rada i da radnik nije imao povredu radne obveze zbog koje mu je poslodavac dao opomenu. Dogovoreni su i dodaci za rad na dane blagdana, nedjeljom u visini 50%, odnosno za prekovremeni, noćni i rad subotom 30%.
Kolektivni ugovor je sklopljen na određeno vrijeme i traje do 31.06.2018. godine, a nakon isteka roka traje produžena primjena do 31.12.2018. godine.
U narednom periodu očekujemo da se veći broj radnika (oko 20-tak) primi u radni odnos na neodređeno vrijeme, a vjerujemo da će u cilju zadržavanja dobrih radnika s dijelom radnika biti sklopljen ugovor o radu za stalne sezonske poslove, čime će radnik dobiti cjelogodišnji staž i naknadu, odnosno plaću, a poslodavac će  osigurati dobre radnike za narednu sezonu. Za istaknuti je da u ovoj djelatnosti sezona traje od studenog do konca lipnja.

Potpisan Kolektivni ugovor za riječku KD Kozalu d.o.o

kd kozala

Nakon gotovo tri mjeseca pregovaranja i nepotrebnog odugovlačenja izazvanog zahtjevom SSKH-a za utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata, 7. lipnja potpisan je novi Kolektivni ugovor za KD Kozalu. Naime, produžena primjena dosadašnjeg Kolektivnog ugovora istekla je u prosincu prošle godine, pa je do sada KD Kozala bila bez Kolektivnog ugovora.
Nažalost, zahtjevi SIKD-a da se Kolektivnim ugovorom utvrde koeficijenti i najniža osnovna plaća nisu usvojeni pa je Kolektivni ugovor, tek manjim dijelom usuglašen sa zakonskim izmjenama, gotovo ostao nepromijenjen sa svim dosadašnjim pravima. Izuzetak je povećanje dodatka za poslove svježe eksumacije na 20%. Međutim, nisu usvojeni ni prijedlozi poslodavca da se umanje prava s osnova prava na godišnji odmor. Za istaći je da je ipak plaća povećana za 3% od 1. siječnja, što je tek povrat na plaću prije jednostranog umanjenja.
Za razliku od prošlih kolektivnih pregovora, ovi su se pregovori vodili u mirnijoj i opuštenoj atmosferi, većim dijelom zato što predstavnici SIKD-a nisu zaoštravali situaciju poštujući činjenice da se radnici ili plaše ili ne razumiju njihova nastojanja za osiguranjeme veće radničke sigurnosti za radnike. Kolektivni ugovor sklopljen je na godinu dana, s produženom primjenom najdulje do 31.12.2018.

Provedeni izbori u JVP Poreč

grb jvpporecFranko Fatorić ponovo je izabran za sindikalnog povjerenika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Poreč. Uz izbor još dva člana Izvršnog odbora podružnice na Izbornoj skupštini je dogovoreno da će sindikalnih povjerenik dužnost obnašati dvije godine (umjesto četiri godine) koje treba usmjeriti na aktivniji rad za jačanje podružnice kroz njeno "pomlađivanje", odnosno sindikalno uključivanje mlađih radnika. Također je odlučeno da se pokrenu aktivnosti za izbor Radničkog vijeća u Ustanovi. U dogovoru s poslodavcem u prvom tjednu srpnja bit će sazvan  i Skup radnika. 

Ipak nastavak pregovora

djecjivrtic grdelin

Sukladno dogovorenom na skupu članova u buzetskom Dječjem vrtiću Grdelin, predstavnici SIKD-a sastali su se prošli tjedan (08. lipnja) s Gradonačelnikom Buzeta, na kojem su mu prenijeli stavove članstva  po pitanju otvorenih kolektivnih pregovora, odnosno njihovo nezadovoljstvo tijekom pregovora.
Nakon dužeg razgovora, obostrano iznoseći argumente, zaključeno je kako neće biti nikakvih smanjenja postojećih prava zaposlenih. Za radna mjesta koja se mogu međusobno uspoređivati prema složenosti poslova, unutar ustanova i organizacija za koje se vode pregovori, pokušati će se iznaći najbolja rješenja po pitanju njihove osnovne plaće. To će biti dio nastavka kolektivnih pregovora.
Pripremiti će se novi tekst prijedloga kolektivnog ugovora, nakon čega će se ponovno sazvati zbor članova na kojem bi se raspravljalo o tom novom prijedlogu. S prijedlozima i zaključcima s tog zbora krenut će se u nastavak pregovora. Uz poštivanje dogovorenog procjenjuje se da bi prpegovori mogli uskoro i završiti.
Ovime su trenutno otklonjeni uvjeti za pokretanjem oštrijih sindikalnih aktivnosti, a koje će ovisiti o rezultatima nastavka pregovora, o čemu će konačnu odluku donijeti sami članovi Sindikata.