Zatražena isplata jubilarnih nagrada

logo brijunirivijera

Predsjednica Odbora za turizam SIKD-a Marina Cvitić zatražila je, dopisom od 18. rujna, od Uprave Društva Brijuni Rivijera da se radnicima u što kraćem roku isplate jubilarne nagrade. Od prijenosa kampa Pineta Fažana s Cluba Ariatic d.o.o. na Brijuni Rivijera d.o.o., te prijenosa Ugovora o radu radnika zaposlenih u kampu Pineta na Brijuni Rivijera d.o.o., radnicima se, naime, nije isplaćivala jubilarna nagrada sukladno preuzetim obvezama, odnosno sukladno Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva i Kolektivnim ugovorom Društva. Sukladno članku 81. Kolektivnog ugovora Društva od 29. siječnja 2015. godine radnici Društva ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu za ukupni neprekidni radni staž, odnosno za navršenih 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina radnog staža kod istog poslodavca u visini neoporezivih iznosa. Za radnike koji su preuzeti iz Ministarstva obrane RH i društva Cluba Adriatic radni staž se kumulira, odnosno pribraja. Stoga je, po mišljenju Sindikata, isplata jubilarnih nagrada za period od potpisivanja KU nesporna i ničim ograničena. Za period od prijenosa Ugovora o radu, odnosno od preuzimanja radnika, tj. od 2012. godine do potpisivanja Kolektivnog ugovora Društva 29. siječnja 2015. godine poslodavca je obvezivao Kolektivni ugovor ugostiteljstva od 10. svibnja 2012. godine, a koji je odlukom ministra koja je objavljena u NN broj 69/02. od 13.06.2002. g. proširen na sve poslodavce i radnike u djelatnosti ugostiteljstva. Navedeni Kolektivni ugovor, odnosno Odluka o proširenoj primjeni bila je na snazi do 08.02.2015. godine, nakon čega je sklopljen novi Kolektivni ugovor i donesena nova Odluka o proširenju objavljena u NN broj 55/2015. od 20.05.2015.

Sindikat se nada da će poslodavac nagrade isplatiti i dvama radnicima čija su potraživanja po toj osnovi, nažalost, u zastari.

Tko i kako saziva skupove u Clubu Adriatic

clubadriatic logo

Predsjednik SIKD-a Bruno Bulić uputio je 19. rujna pismo predsjedniku Uprave Cluba Adriatic u kojem ga upozorava na problematičan postupak sazivanja skupova radnika. Prema Sindikatu dostupnim informacijama, sindikalni povjerenici i/ili članovi STUH-a, zajedno s regionalnim povjerenikom STUH-a, naime, uzeli su si pravo sazivati skupove radnika, na kojima imaju namjeru informirati ih o aktualnoj situaciju u Clubu Adriatic, te mogućoj prodaji objekata koji nisu u sastavu Cluba Adriatic, a sve na temelju informacija, odnosno rasprave koja se vodila na sjednici Nadzornog odbora Cluba Adriatic. Takvi skupovi će se po informacijama kojima raspolaže SIKD održati u Baškom Polju (srijeda ili četvrtak) i u TN Perna (petak), vjerojatno i u Kampu Selce, a radnicima se nalaže obvezno prisustvovanje.
O skupovima nije upoznat i SIKD, a trebao bi biti ukoliko se skupovi radnika održavaju po nalogu predsjednika Uprave i sazivaju na temelju njegovog dogovora s Radničkim vijećem. U tom slučaju upravo bi Radničko vijeće ili predstavnik poslodavca trebao obavještavati radnike, a svakako ne sindikalni povjerenici STUH-a. Ako sve to nije učinjeno po njegovom nalogu, odnosno naputku, od predsjednika Uprave Cluba Adriatic Bulić očekuje odgovor na pitanje o tome kako netko može za vrijeme radnog vremena i u objektima Društva sazivati tzv. skupove radnika, sa ciljem informiranja radnika bez njegovog znanja i dopuštenja. Očekuje i odgovor na pitanje o tome tko bi, u konačnici, trebao imati potpune i pravodobne informacije koje bi trebalo podijeliti s radnicima ako ne predsjednik Uprave.
Radnici Cluba Adriatic, neovisno na kojoj su lokaciji i neovisno u kojim objektima rade ionako su uznemireni i zabrinuti za svoje sudbine, te im dodatne dezinformacije ili nepotpune informacije zaista nisu potrebne – ističe u pismu Bulić te navodi da, prema izjavama predsjednika Nadzornog odbora g. Magaša s kojim je osobno razgovarao, nikakve odluke nisu donesene niti su poznati rokovi u kojem bi se bilo kakve odluke trebale donijeti. Namjera mu je da se, zajedno s predstavnicom radnika u Nadzornom odboru, najavi kod Ministra državne imovine g. Gorana Marića, od kojeg su sastanak prošlog tjedna zatražili i predstavnici SIKD-a, kako bi dobili detaljnije informacije o planovima vezano za Club Adriatic, odnosno za nekretnine kojima do konca listopada upravlja Club Adriatic, a u vlasništvu su RH.
Slijednom iznesenog, SIKD smatra da nije poželjno bilo kakvo prethodno informiranje s bilo čije strane (a najmanje od strane STUH-a), posebno ne u TN Perna gdje STUH ima samo jednog člana. Stoga se od predsjednika Uprave zahtjeva da spriječi održavanje Skupa u TN Perni. Ako se Skup ipak održi, članovi SIKD-a se takvom skupu neće odazvati, ali će SIKD smatrati svojim pravom da ga idući put njegovi predstavnici samovoljno sazovu, po uzoru na praksu STUH-ovih predstavnika.

Potpisan Kolektivni ugovor za „P.P.C. Buzet" d.o.o.

 

cimos buzet
U buzetskom Društvu P.P.C Buzet d.o.o 18. rujna potpisan je novi Kolektivni ugovor. Potpisali su ga direktor društva Mladen Jurada i sindikalni povjerenici Rade Kosanović (SIKD) i Josip Matković (SMH-IS) te predstavnici njihovih sindikata Darko Vidmar i Đino Šverko Potpisivanju su prisustvovali su i predsjednici dvaju sindikata Bruno Bulić i Vedran Dragičević. Kolektivni pregovori započeli su, inače, još krajem prošle godine. Iako sa sindikalne strane nisu potpuno zadovoljni postignutim u pregovorima, smatra se da je to dobar temelj za daljnje pregovore, naročito što se tiče plaća.
Ograničenje trajanja godišnjeg odmora podignuto je za jedan radni dan i sada iznosi 26 dana za sve radnike. Za radnike starije od 50 godina te sa stažem od najmanje 25 godina kod poslodavca maksimum godišnjeg odmora iznosi 27 radnih dana, a 28 ranih dana za radnike koji rade na radnim mjestima, na kojima se priznaje staž s produljenim trajanjem (beneficirani radni staž). Dodatak na osnovu radnog staža podiže se za jedan dan svakih pet godina (do sada svakih 10 godina). Kod plaćenog dopusta uvedena je kategorija „prvog školskog dana djeteta za polazak u prvi razred osnovne škole" s jednim radnim danom dopusta. U odnosu na dosadašnji način obračuna osnovne plaće ( osnovica puta koeficijent složenosti radnog mjesta), u ovom Kolektivnom ugovoru utvrđen je nominalni iznos osnovne plaće za sve platne razrede s omjerima koji su bili i do sada. Tako osnovna brutto plaća za prvi platni razred iznosi =3.196,48 kn. To se dobilo na način da se dosadašnja osnovna bruto plaća uvećala za prosječni stimulativni dio plaće radi prisutnosti u iznosu od 12% za platne razrede od 1 do 10, dok su viši platni razredi (režija) uvećani za 10%, koliko je iznosio njihov dosadašnji prosječni dodatak na plaću za prisutnost. S većom osnovnom plaćom nešto će biti i veći dodaci na plaću (radni staž, prekovremeni, noćni, rad nedjeljom). Povećan je dodatak za rad u drugoj smjeni sa 5% na 15% za sve radnike koji rade u smjenskom režimu rada. Dodatak za topli obrok povećan je sa 21 na 23 kune po radnom danu, a radnici koji budu temeljem rasporeda rada trebali raditi smjenu od 12 sati imati će pravo na dodatnu stanku od 15 minuta. Ugovorena je i obveza isplate regresa za godišnji odmor u iznosu od najmanje polovine prigodne godišnje nagrade utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno =1.250,00 kuna trenutno. Visinu ove potpore, za svaku godinu, poslodavac i sindikati dogovarat će zavisno od rezultata poslovanja. Ugovoren je i novi sustav stimulativnog dijela plaće koji u prvom redu ovisi o osobnoj uspješnosti kao i uspješnosti Tvornice (do sada se gledala uspješnost cijelog Društva). Radnici će više o tome moći saznati iz samog Kolektivnog ugovora kao i njegove prezentacije koji poslodavac namjerava provesti u svim svojim pogonima. Važno je istaknuti da stimulacija može iznositi do 30% njegove osnovne plaće. Zbog nepoznanica što će se dešavati s plaćama uvođenjem novog sustava stimuliranja dogovoren je prijelazni period od 6 mjeseci, u kojem će se pratiti svi pokazatelji koji utječu na stimulaciju te u praksi uklanjati eventualne negativne tendencije. Time bi se trebalo omogućiti da sa 01. travnjem iduće godine započne primjena novog i sigurnog načina obračuna i raspodijele stimulacije, čime bi u primjenu ušle sve odredbe novog Kolektivnog ugovora koji stupa na snagu 01. listopada ove godine.ppc ku

Zbog nezakonitosti novi izbori za RV u 3.maju

U riječkom 3.maju Brodogrdilištu provest će se novi izbori za Radničko vijeće. Rješenjem Vrhovnog suda od 16. kolovoza odbijena je, naime, žalba Radničkog vijeća ( izabranog na izborima 21. ožujka ove godine) na presudu Županijskog suda u Rijeci koji je 06. srpnja prihvatio tužbu Jadranskog sindikata za neregularnost izbora te nepravomoćno bio presudio da se izbori poništavaju kao nezakoniti. Obnašanje funkcije Radničkog vijeća, do provedbe novih izbora, sukladno zakonu, bit će sporazumno dogovoreno između sindikata koji djeluju u Društvu.

SIKD zatražio sastanak u Ministarstvu državne imovine

Predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Bruno Bulić zatražio je dopisom od 12. rujna u što kraćem roku sastanak s ministrom državne imovine Goranom Marićem na temu stanja u Clubu Adriatic.
Sindikat u dopisu izražava zabrinutost za stanje Cluba i neizvjesnost sudbine radnika jer, prema njemu dostupnim informacijama, u narednom razdoblju neće doći do prodaje Cluba Adriatic budući su potencijalni zainteresirani investitori odustali od kupnje. U dopisu se ističe da SIKD godinama upozorava nadležne institucije na zabrinjavajuće stanje u Clubu Adriatic uzrokovano lošim i neodgovornim gospodarenjem više uprava i nadzornih odbora te pojedinih direktora profitnih centara. Nisu se ispunila očekivanja da će se pod vodstvom nove Uprave stanje popraviti te da će se konačno naći investitor koji će imati jasne ciljeve i planove za ovo Društvo. Radnici su zabrinuti za svoju budućnost. Neprovjerene glasine o mogućem rješenju predstečajne nagodbe, mogućoj prodaji, odnosno raspletu ove situacije, stvaraju strah i neizvjesnost kod radnika, tim više što koncem listopada ističe Odluka Vlade, kojom se Clubu Adriatic daju na upravljanje nekretnine TN Perna s hotelom Komodor i kampom Orebić, hotel Hrvatska, kamp Uvala Slana i kamp Kupari.

Ministra Marića u dopisu se upoznaje i sa činjenicama da se o stanju u Clubu Adriatic, korupciji, nepotizmu, sukobu interesa pojedinih direktora i članova Uprave, međuljudskim odnosima, sudskim postupcima koji se vode razgovaralo i s bivšim ministrom turizma Antonom Klimanom koji je imao dobru volju da se problem riješi. Također se s navedenim problemima upoznalo i novog ministra turizma Garija Capellija koji je očekivao uspješnu prodaju Cluba Adriatic i time moguće rješenje svih problema. U proteklih par godina o svim poduzetim aktivnostima upoznat je pisanim putem i ravnatelj CERP-a.
Sa zaključkom da do sada, nažalost, ipak nije bilo snage ni volje da se krene putem rješavanja lošeg stanja u Društvu, od ministra Marića očekuju se konkretniji potezi koji će otvoriti optimističniju perspektivu.