Skup u Plavoj laguni

skup plavalaguna

U Plavoj Laguni 22. rujna 2017. održan je Skup radnika. Iako je Skup bio posjećeniji u odnosu na protekle skupove, s obzirom na otvorene teme, posjećenost još uvijek nije zadovoljavajuća.
Izuzetno dobrim rezultatima pohvalio se predsjednik Uprave Neven Staver koji je ovogodišnju turističku sezonu nazvao izvanrednom. Plava Laguna je u razdoblju od osam mjeseci ove godine ostvarila gotovo 2 milijuna noćenja, odnosno 7,2% više u odnosu na isti period prošle godine. Porast u čvrstim objektima iznosi 7,4%, dok je u autokampovima to 6,9%. Porast je osjetan i na broj dana popunjenosti sa prošlogodišnjih 95,5 dana na 102,3 dana. Rezultat fizičkih pokazatelja odražava se i na financijske rezultate. Poslovni prihodi porasli su za 9%; rashodi za 5%; EBITDA za 8%, a dobit prije oporezivanja za 21%. Troškovi osoblja porasli su za 9,1%, a produktivnost za 2,8%. Prosječna bruto I plaća za promatrano razdoblje iznosi 8.779 kuna i za 9,5% je veća od prosjeka RH i 14,2% veća u odnosu na prosjek djelatnosti. Informirao je prisutne i o značajnim ulaganjima izvršenim u ovoj godini, ali i o planiranim investicijama za slijedeću sezonu. Svakako kao najznačajnijim ocjenjuje politiku zapošljavanja, koja je u skladu i s trenutnom situacijom, ali i dugogodišnjim prijedlozima Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije o većem zapošljavanju na neodređeno vrijeme. Za 2018. godini ima se namjeru sklopiti 54 ugovora na neodređeno vrijeme i 25 u Istraturistu koji se od 1. siječnja pripaja Plavoj Laguni, 91 ugovor za trajnog stalnog sezonca (+143 u Umagu), 164 ugovora za stalne sezonske poslove na 3 godine (+275 u Umagu), te su upućena 232 pisma namjere za zapošljavanje u 2018. godini (630 u Umagu).
Skupu se obratila i predsjednica odbora za turizam SIKD-a Marina Cvitić koja je čestitala svim radnicima na ovogodišnjim izvanrednim rezultatima. Naglasila je kako je ova sezona s aspekta radnika, unatoč stavu poslodavaca kako se radi o rekordnoj i veoma uspješnoj sezoni, jedna od najgorih, ponajviše zbog obujma posla uzrokovanog nedostatkom radnika. Ne čudi da produktivnost nije na očekivanoj razini, obzirom na veliku fluktuaciju radnika zbog čega su stalni, ali i sezonski radnici morali na svojim leđima nosit teret nedostatka radnika. Naglasila je da su za nedostatak radnika u turizmu, odgovorni poslodavci jer riječ je o problemu koji nije nastao preko noći i neće se preko noći ni riješiti. Biti će potrebno mijenjati dugogodišnji nekorektan odnos prema radniku, na način da se poslodavci počinju prilagođavati potrebama radnika, a ne obratno kao do sada. Promjenom odnosa prema radnicima, povećanjem njihovih materijalnih prava, poboljšanjem smještaja za radnike, postepeno će se rješavati i taj problem nedostatka radnika.

Opširnije:Skup u Plavoj laguni

Vrijeme da se povećaju plaće

Rajko konferencijavrtici

Na inicijativu voditelja SIKD Rajka Kutlače 25. rujna održan je sastanak s predstavnicima Grada Pule –zamjenicima gradonačelnika Elenom Puh Belci i Robertom Cvekom te pročelnikom Ureda Grada Aleksandrom Matićem. Tema razgovora bila su radno-socijalna prava radnika zaposlenih u društvima i ustanovama u vlasništvu Grada s aspekta potrebe da bi, nakon višegodišnje stagnacije, trebalo iznaći mogućnosti za njihovo poboljšanje, prije svega kroz povećanje plaća. U nekim gradskim poduzećima plaće nisu korigirane čak od 2009. godine, a nigdje posljednjih nekoliko godina. Štoviše, s razumijevanjem za gospodarsku situaciju, u vrtićima, Javnoj vatrogasnoj postrojbi, službama Grada prije dvije godine (2015) radnici i sindikati su prihvatili te strpljivo podnijeli i smanjenje osnovica plaća za 2%, koje su na stare iznose tek polovično vraćene prošle godine. Kako su, u međuvremenu, zasigurno poboljšane gospodarske prilike u Hrvatskoj ( što primjerice ilustrira i povećani republički prosjek plaće, usklađivanje mirovina), predstavnik SIKD-a očekuje da će se u Gradu, pri izradi prijedloga Proračuna, pronaći prostor koji će potvrditi da se o iznesenom i u Puli, kao jednom od najrazvijenijih hrvatskih gradova, pravovremeno vodila briga.
Predstavnici Grada svjesni iznesenih činjenica prihvatili su da će ispitati stanje u poslovanju poduzeća i ustanova, odnosno proračunske mogućnosti za realizaciju postavljenih zahtjeva te o tome upoznati Sindikat. 

Koordinacija sindikata profesionalnih vatrogasaca

vatrogasac ilustracija

U srijedu 21. rujna u prostorijama JVP Zagreb održana je sjednica Koordinacije sindikata profesionalnih vatrogasaca čiji je član i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije. Na Sjednici su bili Denis Blašković, sindikalni povjerenik iz JVP Umag i voditelj ureda Darko Vidmar.
Raspravljalo se o temama koje trenutno najviše brinu vatrogasce. Najvažnije je sigurno nedostatak financijskih sredstava za ostvarenje svih materijalnih prava vatrogasaca u postrojbama. Razgovaralo se i o dugo najavljivanim promjenama u organizaciji vatrogastva na nivou Republike Hrvatske te o problemu profesionalne mirovine.
Nakon sjednice Koordinacije sastanku su se priključili i članovi Odbora profesionalnih vatrogasaca iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika. Tema sastanka je bila zajednički nastup pred državnim tijelima i institucijama koji odlučuju o organizaciji i načinu rada vatrogastva u Hrvatskoj. Zaključeno je kako treba zatražiti povećanje decentraliziranih sredstava s državne razine i to namjenski samo za plaće i ostala materijalna prava profesionalnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama. Tražit će se i da se sindikatima dostavljaju sve strategije i planovi koji se odnose na organizaciju vatrogastva kako bi se i oni mogli očitovati o njima. Ukoliko postoji političke volje za provedbu reorganizacije u vatrogastvu svakako bi paralelno s time trebalo pripremiti prijedlog Zakona o profesionalnoj mirovini kao zamjeni sadašnjem beneficiranom stažu.
Ovi će se zaključci i zahtjevi uputiti Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima unutarnjih poslova i obrane, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje te Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici sa ciljem da se stvori organizacija koja će imati precizno utvrđen način rada i zapovijedanja.

Sastanak s predstavnicima Grada Pule

U ponedjeljak 25. rujna održat će se sastanak voditelje pulskog ureda SIKD-a Rajka Kutlače s predstavncima Grada Pule na temu radno-socijalnih prava radnika u društvima i ustanovama u vlasništvu Grada. Razgovor je zatražio predstavnik SIKD-a temeljem stava da se mogućnosti i načini rješavanja problema iz postavljene teme trebaju rješavati kroz dijalog i dogovor.

Razlika za prijevoz

bee village

Iz SIKD-a je od Uprave Društva Industrial Projects (Fažana) zatražena isplata razlike svim radnicima po osnovi nezakonite isplate za prijevoz u određenom razdoblju.
Od sredine 2015. do veljače 2017. godine Društvo Industrial Project d.o.o ( Fažana) radnicima je isplaćivalo naknadu prijevoza na i s posla protivno Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva. Pravilni obračun i isplata u primjeni je nakon reakcije sindikalnog povjerenika Matije Premušta i dostave službenog tumačenja članka 46. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, a koje je dalo Zajedničko tijelo za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, započeo je pravilni obračun i isplata naknade za prijevoz. Iako je Uprava također sindikalno bila upozorena na obvezu isplate i razlike za cijeli period nepravilnog obračuna, to nije učinjeno, već se razlika isplatila samo radnicima kojima je prestao radni odnos zbog poslovno uvjetovanog razloga.
Kako nedvojbeno radnicima pripada razlika, vodstvo Društva  je dopisom voditeljice ureda SIKD-a Marine Cvitić pozvano da izvrši obračun razlike naknade prijevoza svim radnicima, te da se, ukoliko smatra potrebnim, dogovori način isplate razlike na zajedničkom sastanku.