Osnovana podružnica u 6.maju

LOGO 6maj 200-1

Članstvo u komunalnim tvrtkama jedan je od glavnih strateških razvojnih ciljeva SIKD-a. Na tom tragu prošli je mjesec osnovana sindikalna podružnica u umaškom komunalcu 6. maj kojoj je pristupila većina zaposlenih radnika pa podružnica broji šezdesetak članova. Za sindikalnog povjerenika izabran je Bartolić Franko, uz kojeg su u Izvršnom odboru podružnice još dva člana.

Obeštetiti radnike

Nakon što je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) na svojim internetskim stranicama objavio da je početkom tjedna potpisan ugovor sa švicarskom tvrtkom Immo Invest Partner, koja je za 54 milijuna kuna kupila tri poslovna udjela, odnosno sto posto temeljnoga kapitala Cluba Adriatic, slijedi namirenje vjerovnika.
U interesu je SIKD-a da se najprije riješe sva potraživanja radnika, ali i da se riješi radno-pravni status radnika na lokacijama kojima više ne upravlja Club Adriatic. Radi se o TN Perna na Orebiću te u Selcu.
U SIKD-u se nadaju da će i taj problem biti ubrzano riješen, na zadovoljstvo radnika koji su posljednjih nekoliko godina prošli pravu havariju, od neisplate plaće, isplate umanjenih plaća, a sada i gubitka radnih mjesta. Red je da ih se sada i pošteno obešteti.

Sindikat zadovoljan

U Sindikatu Istre Kvarnera i Dalmacije zadovoljni su obavljenom prodajom ( početkom travnja) Jadran Crikvenice d.d mirovinskim fondovima PBZ Croatia i Erste plavi fond. Ugovor s CERP-om potpisan je, inače, samo dan prije isteka roka, što je bilo izazvalo dosta zabrinutosti u Sindikatu i kod radnika. U SIKD-u koji je nizom istupa u javnosti upozoravao na problem nastao imenovanjem nove Uprave neposredno prije same prodaje, iskreno se nadaju da će se riješiti i saga oko višemilijunskih otpremnina Uprave koja je tu nepuna tri mjeseca. One ne smiju pasti na teret poslovanja Jadrana jer bi to direktno utjecalo na položaj radnika. Očekuju da će se Uprava odreći tih otpremnina u korist povećanja plaća radnika Jadrana, za koje su i sami konstatirali da su izuzetno niske.

Završeni pregovori za Kolektivni ugovor ugostiteljstva

turizam opisomslikom

Između predstavnika Sindikata i poslodavca postignut je konačni dogovor o Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva koji će se primjenjivati od 1. travnja 2018. godine, a kojim je dogovoreno:

- I u novom Kolektivnom ugovoru zadržat će se obračunska osnovica koja se množi koeficijentom radnog mjesta
- Osnovica se povećava s dosadašnjih 2.950,00 na 3.040,00 kn što je povećanje od 3,1 % i ona će vrijediti do sklapanja novog Kolektivnog ugovora, a najduže do 31. 12. 2019. do kada će vrijediti novi KUU.
- Za poslodavce koji nemaju Kolektivni ugovor, odnosno Tarifni prilog, utvrđene su najniže bruto osnovne plaće za temeljna ugostiteljska zanimanja i to:
- za I razred ( u koji spadaju poslovi npr. sobarice, nosača prtljage i drugi slični poslovi) u iznosu od 3.440,00 kuna, a povećanje iznosi 16,6%
- za II razred (u koji spadaju poslovi kao što su npr. poslovi pomoćnog konobara, pomoćnog kuhara, pomoćnog recepcionara, pomoćnog slastičara i drugi slični poslovi) u iznosu od 3.900,00 kuna, a povećanje iznosi 10,1%, te
- za III razred (u koji spadaju poslovi kao što su npr. poslovi konobara, kuhar, slastičara, recepcionara i drugi slični poslovi) u iznosu od 4.700,00 kuna, a povećanje iznosi 9,8%.
- Usklađena je i odredbe o obračunu godišnjeg odmora na način da se subota obračunava u godišnji odmor radnicima koji rade 6 dana u tjednu, ali je za njih osnovica za obračun godišnjeg 24 dana, a ne 20 dana, kako je to za radnike koji rade 5 dana u tjednu.
Između socijalnih partnera postignut je i dogovor:
- da će sindikalna strana u društvima koja imaju kućne kolektivne ugovore i tarifne priloge vezane na obračunsku osnovicu iz granskog KUU, a u kojima bi moglo eventualno biti teškoća u primjeni povećanja osnovice, od 3 %, pristupiti pregovorima (ili sklapanju sporazuma), s kojima će se korigirati tarife i urediti tarifni prilog na način da bude ostvariv i moguć za poslodavca,
- poslodavčeva strana će na jesen 2018.(najkasnije sredinom rujna) dostaviti prijedlog svih izmjena teksta KUU koje nisu u skladu s aktualnim trendovima i potrebama poslovanja, odnosno prijedlog novog Kolektivnog ugovora.
Naime, u ovim su se pregovorima ugovorne strane fokusirale samo na izmjene plaća i usklađenje godišnjeg odmora koji se u praksi pokazao kao problematičnim. Poslodavčeva strana je i u ovim pregovorima zahtijevala da u novom Kolektivnom ugovoru ne bude ugovorena obračunska osnovica, već samo najniže plaće za tipična zanimanja (3 grupe), obzirom na izmjene Zakona o minimalnoj plaći koje su značajno izmijenile okolnosti pregovora. Međutim, zbog poteškoća u pregovorima u mnogim kompanijama gdje poslodavci nisu skloni povećavanju plaće, a kako bi se ipak kroz nacionalni kolektivni ugovor zaštitili od nelojalne konkurencije i sive ekonomije, na inzistiranje sindikalne strane, zadržana je i obračunska osnovica.
Pregovori za novi cjeloviti Kolektivni ugovor koji će uvažavati izmjene Zakona o minimalnoj plaći i drugačiji pristup uređenju plaća granskim kolektivnim ugovorom, trebali bi započeti već na jesen. Prijedlog novog teksta Kolektivnog ugovora dostavit će poslodavčeva strana. Sindikalnoj strani je u interesu da pregovori završe čim ranije. Interes je i dogovor o načinu pregovaranja i kriterijima za povećanje plaće koji će se odnositi i na niže razine, tim više što se obračunska osnovica koja je u ovim pregovorima povećana za nešto više od 3% primjenjuje do sklapanja novog Kolektivnog ugovora, a najkasnije do 31.12.2019. godine.